• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Cele konferencji:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji na tematy związane z badaniami naukowymi w zakresie biologii, chemii i ochrony środowiska

- wymiany spostrzeżeń młodych naukowców na temat rozwoju badań

- wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej)

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej)

- opublikowania streszczenia wystąpienia - ISBN

- opublikowania  artykułu pokonferencyjnrgo – ISBN

- opublikowania rozdziału monografii po spełnieniu określonych warunków określonych przez wydawcę

- opublikowania artykułu dodatkowego (dla wybranych uczestników)

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl

Artykuły pokonferencyjne w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

REKRUTACJA
do 18.10.2017

 

DO POBRANIA:

Plakat.JPG ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 20.09.2017)


 

karta

 

DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

   

   

  

 


nowosc