• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Dodatkowe informacje:

I. Opłata konferencyjna: 298 zł (brutto) - podstawowa

Zawiera: - uczestnictwo z 1 wystąpieniem

II. Opłata konferencyjna: 298 + 149 zł (brutto) - rozszerzona

Zawiera: - uczestnictwo z 2 wystąpieniami

III. Opłata konferencyjna: 298 + 149 + 123 zł (brutto) - specjalna

Zawiera: - uczestnictwo z 3 wystąpieniami

 

Każda z w/w opłat konferencyjnych zawiera również:

- 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych (ISBN);

- certyfikat uczestnictwa + certyfikat za każde z wystąpień

- zapewniamy przerwę kawową, obiad i popołudniowy poczęstunek integracyjny

 

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

Każde kolejne wystąpienie to możliwość dodatkowej prezentacji, kolejnego streszczenia i artykułu pokonferencyjnego.

 

Międzyuczelniany komitet naukowy:

Młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora! (KLIKNIJ)

Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, doktorzy, maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci oraz członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat i/lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu  w którym organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miejscowości w której organizowana jest konferencja.


REKRUTACJA

do 18.10.2017


 

karta

 

 

DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

   

   

  

 


 

InterHouse