• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

- zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- opublikowanie streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- opublikowanie nawet kilu artykułów - ISBN

- udziału w różnych projektach doktorant.com.pl

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)

 

 

DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

 Art

  

 

 

 


 

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 2.01.2019)

  

ulotka7