• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

 

Dodatkowe informacje - Konferencja VII Edycja

 

 

Koszty:

Opcja nr 1: Opłata konferencyjna: 298 zł (brutto)

Opcja nr 2: Opłata konferencyjna: 298 + 149 zł (brutto)

 

Opcja nr 1 zawiera: udział w konferencji; 1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

Opcja nr 2 zawiera: udział w konferencji;  3 formy wystąpienia (1 referat i 2 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 3 postery) = 3 tematy; możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

 

Dodatkowa możliwość dla wszystkich (chętnych) uczestników: Zaprezentowanie krótkiego filmu bez dodatkowych opłat.

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

 

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych.

 

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

(Link)

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: Kliknij

 

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Poznania, Krakowa i Warszawy

 


Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2, 3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster

5. Certyfikat potwierdzający zaprezentowanie własnego filmu z badań naukowych - otrzymują doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD


 

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf (z dnia 2.01.2019)


 

DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

 Art

  


 


baner7_1

www.doktorant.com.pl