• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Monografie

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy projekt, którego celem jest wydanie kilku Monografii.

Redaktorami poszczególnych tytułów będą doktorzy współpracujący z CreativeTime.

Autorami poszczególnych rozdziałów będą MŁODZI NAUKOWCY, wybrani spośród UCZESTNIKÓW najbliższych konferencji.

Pierwsze monografie w niniejszym projekcie planujemy wydać w 2017 roku.

 

W drugiej połowie 2018 roku zostały wydane monografie:

1. Wybrane zagrożenia dla środowiska - Spojrzenie Młodych Naukowców

2. Zastosowanie wybranych nowoczesnych metod w biologii i medycynie - Spojrzenie Młodych Naukowców

3. Wybrane substancje o znaczeniu biologicznym - Spojrzenie Młodych Naukowców

 

ALE TO NIE KONIEC !

Wkrótce kolejne....

Planujemy m.in...

Składniki niezbędne do życia organizmów - Spojrzenie młodych naukowców

Oddziaływanie środowiska na człowieka - Spojrzenie młodych naukowców

Synteza i badania fizykochemiczne we współczesnej chemii - Spojrzenie młodych naukowców

Nanotechnologia - Spojrzenie młodych naukowców

Nowoczesne materiały - Spojrzenie młodych naukowców

itd....

-------------------------------------------

Energetyka

Zdjęcie ilustracyjne (przykład Monografii wydanej w 2015 roku)