• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Monografie

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy projekt, którego celem jest wydanie kilku Monografii.

Redaktorzy poszczególnych tytułów to doktorzy współpracujący z CreativeTime.

Autorzy poszczególnych rozdziałów to MŁODZI NAUKOWCY, wybrani spośród UCZESTNIKÓW naszych konferencji.

Pierwsze monografie w ramach projektu SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW wydalismy w 2017 roku.

W 2017 roku zostały wydane monografie:

1. Wybrane zagrożenia dla środowiska - Spojrzenie Młodych Naukowców

2. Zastosowanie wybranych nowoczesnych metod w biologii i medycynie - Spojrzenie Młodych Naukowców

3. Wybrane substancje o znaczeniu biologicznym - Spojrzenie Młodych Naukowców

ALE TO NIE KONIEC !

Wkrótce kolejne....

Planujemy m.in...

Składniki niezbędne do życia organizmów - Spojrzenie młodych naukowców

Oddziaływanie środowiska na człowieka - Spojrzenie młodych naukowców

Synteza i badania fizykochemiczne we współczesnej chemii - Spojrzenie młodych naukowców

Nanotechnologia - Spojrzenie młodych naukowców

Nowoczesne materiały - Spojrzenie młodych naukowców

itd....

-------------------------------------------

Energetyka o2 o3 o4

Zdjęcie ilustracyjne (przykład Monografii wydanej w 2015 i 2017 roku)