• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych / Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego / Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie / Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych

 

 

Daty i miejsce konferencji

 

3.12.2016Warszawa 1,2

10.12.2016Wrocław 1,2

14.01.2017Kraków 1,2

21.01.2017 – Poznań 1

 

 

1 - Nowe trendy w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych

2 - Nowe trendy w naukach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych

 

 

Konferencje odbędą się w wybranych Hotelach i Centrach Szkoleniowych

 

gCentrum Szkoleniowe g inter Safirg


 


Motyw Przewodni:

 

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki

oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

 

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez młodych naukowców z zakresu:

nauk przyrodniczych: nauki o ziemi i człowieku, biologia, chemia, medycyna, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, fizyka, astronomia, itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, procesowa, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników badań jak i samego opisu zagadnienia.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

 

Nawet kilka artykułów + dodatkowe możliwości

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru)

Termin nadesłania: 10.11.2016

 

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania artykułów pokonferencyjnych

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 

Dodatkowa możliwość wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez Wydawcę.

 Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu i/lub zaprezentowania posteru

- opublikowania streszczeń wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

- opublikowania NAWET KILKU artykułów - ISBN

- propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)

- pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

- propagowania innowacyjnego projektu Docieramy z badaniami naukowymi do firm

- materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych.Terminy:

Rekrutacja -zakończona

– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

Kwalifikacja w ciągu 72 godzin od otrzymania karty zgłoszeniowej - przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

27.10.2016 – przesłanie II komunikatu (UWAGA: dla osób zgłaszających się na konferencje po 27.10.2016, II komunikat wysyłamy wraz z wiadomością kwalifikacyjną)

10.11.2016po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu, posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (UWAGA: w przypadku konferencji w KRAKOWIE i POZNANIU termin został przedłużony - szczegóły podaliśmy w II komunikacie)

10.11.2016 (Warszawa, Wrocław) termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.11.2016 (Kraków, Poznań) termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

3 dni po konferencji przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi 
i formularzami recenzji.

24.01.2017*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych (po konferencji w Warszawie i Wrocławiu)

10.02.2017*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych (po konferencji w Krakowie i Poznaniu)

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.Artykuły:

 

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 10.11.2016 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

 

1 Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI  Edycja X - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 10.11.2016 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2 Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w czerwcu 2017 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.01.2017*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych (po konferencji w Warszawie i Wrocławiu)

10.02.2017*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych (po konferencji w Krakowie i Poznaniu)

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

 

3 Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Monografia - Wydanie poszczególnych monografii planujemy w 2017 roku w ramach naszego nowego projektu, który rozpoczynamy pod koniec 2016 roku. Wybranych uczestników niniejszej konferencji, którzy spełnią wymagania określone w projekcie, zaprosimy do napisania rozdziału na temat wskazany przez redaktora. Warunki zostaną podane po konferencji. Planowany termin wydania to 2017 rok. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej doktorant.com.pl

Czasopisma - Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu w wydawnictwie z nami współpracującym.

Zagadnienia... - Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu do materiałów pokonferencyjnych

 

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.

 

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych.

 

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

(Link)

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (szczegóły)

 

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Krakowa, Poznania, Wrocławia, Warszawy