• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

dnd6plakat

DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

VI - EDYCJA

Warszawa 14.04.2018

Poznań 15.04.2018

Kraków 21.04.2018 

Motyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej młodych naukowców

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, 
żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, 
środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

Formy wystąpienia: możliwość wyboru z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej)

- dwa wystąpienia - referat i poster lub dwa referaty lub dwa postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

- trzy wystąpienia - referat i 2 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 3 postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

Nawet kilka artykułów + dodatkowe możliwości

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru) Termin nadesłania: 8.03.2018

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania artykułów pokonferencyjnych

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

Dodatkowa możliwość  wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez Wydawcę. 

Cele:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- opublikowanie streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- opublikowanie nawet kilu artykułów - ISBN

- udziału w różnych projektach doktorant.com.pl

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy) 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgloszenia – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

28.02.2018 – przesłanie II komunikatu

8.03.2018 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.03.2018 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych.Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji

18.05.2018* - termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowanyArtykuły:

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie 8.03.2018 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW  Edycja VI - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 8.03.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2018 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: dndTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.05.2018*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych.

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie).

Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Monografia - Wydawanie poszczególnych monografii rozpoczęliśmy w 2017 w ramach naszego nowego projektu Spojrzenie Młodych Naukowców. Wybranych uczestników niniejszej konferencji, którzy spełnią wymagania określone w projekcie, zaprosimy do napisania rozdziału do naszych kolejnych monografii, na temat wskazany przez redaktora. Warunki zostaną podane po konferencji. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej doktorant.com.pl

Zagadnienia... - Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu do materiałów pokonferencyjnych

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów). 

FORMY WYSTĄPIEŃ:

 

Można wybrać z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster 

dwa wystąpienia - referat i poster lub lub dwa referaty lub dwa postery 

- trzy wystąpienia - referat i dwa postery lub dwa referaty jeden poster lub trzy postery 

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

Poster (do wyboru):

plakat - FORMAT w układzie PIONOWYM do wyboru: A3 lub A2 lub A1 (maksymalne wymiary: 594 mm x 841mm)

Prosimy o drukowanie plakatów na jak najcieńszym papierze 80g do 180g (nie na płótnie).

*roll-up (grafika zamocowana w aluminiowym stelażu) – maksymalne wymiary powierzchni zadrukowanej: 1000 mm 
szerokość, 2000 mm wysokość. (kliknij)

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (powyżej).

Wersję JPG (max 10 MB) przesyłamy w terminie wskazanym w II komunikaciena adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poster wydrukowany dostarczamy w dniu konferencji (w trakcie rejestracji).

Referat :

* z rozszerzeniem ppt lub pptx

*maksymalnie 10 slajdów

* referat: 10 minut - czas na wygłoszenie + 2 minuty na pytania uczestników

(czas nie może być przekroczony i będzie ściśle przestrzegany)

- przesyłamy w terminie wskazanym w II komunikaciena adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Film (nie jest obowiązkowy):

Dodatkowo każdy z uczestników może przygotować krótki film z badan naukowych

Możliwość przedstawienia własnego materiału filmowego z prowadzonych badań, doświadczeń naukowych, pracy terenowej itp.

Film powinien mieć w miarę dobrą jakość.

Film może być nagrany m.in. za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery internetowej itp.

Liczymy na KREATYWNOŚĆ doktorantów.

Film może trwać max 10 minut. Musi być wykonany przesz uczestnika konferencji, nie przez inne osoby.

Filmy nie będą nigdzie publikowane, a płyty CD lub DVD przesłane do nas - zostaną zwrócone w dniu konferencji.

Film w odpowiednim formacie nagrywamy na płytę CD lub DVD i przesyłamy do organizatorów w terminie wskazanym w II komunikacie.

Film na CD lub DVD (MP4, WMV, AVI itp.) nadsyłamy pocztą tradycyjną (list polecony) Dodatkowe informacje

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych.

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

(Link)

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Warszawy, Poznania i Krakowa


Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2, 3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster

5. Certyfikat potwierdzający zaprezentowanie własnego filmu z badań naukowych - otrzymują doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD