• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

dnd7

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.


MIEJSCA KONFERENCJI:

30.03.2019  – Poznań 

6.04.2019  – Kraków

14.04.2019  – Warszawa Kraków

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


...kochtex..       
inter      gCentrum Szkoleniowe..


 

Motyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej młodych naukowców

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, 
żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, 
środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

Formy wystąpienia: możliwość wyboru z pośród DWÓCH opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej)

- trzy wystąpienia - referat i 2 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 3 postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

Nawet kilka artykułów + dodatkowe możliwości

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru) - termin nadesłania: 25.02.2019

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania artykułów pokonferencyjnych

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

Dodatkowa możliwość  wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez Wydawcę.


 

Cele:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- opublikowanie streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- opublikowanie nawet kilu artykułów - ISBN

- udziału w różnych projektach doktorant.com.pl

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)


 

REKRUTACJA:  BRAK MIEJSC– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

24h – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu.

W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

24h – przesłanie II komunikatu

25.02.2019 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru).

Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25.02.2019 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji

9.05.2019* - termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany


Artykuły:

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie 25.02.2019 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW  Edycja VII - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 25.02.2019 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. 

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji.

Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2019 roku.

Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej.

Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.05.2019*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych.

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie).

Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane,

jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. 

Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy,

którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Monografia - Wydawanie poszczególnych monografii rozpoczęliśmy w 2017 w ramach naszego nowego projektu Spojrzenie Młodych Naukowców

Wybranych uczestników niniejszej konferencji, którzy spełnią wymagania określone w projekcie,

zaprosimy do napisania rozdziału do naszych kolejnych monografii, na temat wskazany przez redaktora. Warunki zostaną podane po konferencji. 

Zagadnienia... - Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu do materiałów pokonferencyjnych

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.

UWAGA: Wyżnym celem opublikowania opracowania pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 

jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł,

w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  

pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę,

załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy,

że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami,

a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami

dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).


 FORMY WYSTĄPIEŃ:

Można wybrać z pośród DWÓCH opcji:

jedno wystąpienie - referat lub poster (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej - opcja 1)

- trzy wystąpienia- referat i dwa postery lub dwa referaty jeden poster lub trzy postery (w ramach uzupełniającej opłaty konferencyjnej - opcja 2)

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych (szczegóły poniżej).


Poster (do wyboru):

plakat - FORMAT w układzie PIONOWYM do wyboru: A3 lub A2 lub A1 (maksymalne wymiary: 594 mm x 841 mm)

Prosimy o drukowanie plakatów na jak najcieńszym papierze 80g do 180g (nie na płótnie).

*roll-up (grafika zamocowana w aluminiowym stelażu) – maksymalne wymiary powierzchni zadrukowanej: 1000 mm 
szerokość, 2000 mm wysokość. (kliknij)

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (powyżej).

Wersję JPG (max 10 MB) przesyłamy w terminie wskazanym w II komunikaciena adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poster wydrukowany dostarczamy w dniu konferencji (w trakcie rejestracji).


Referat :

* z rozszerzeniem ppt lub pptx

*maksymalnie 10 slajdów

* referat: 10 minut - czas na wygłoszenie + 2 minuty na pytania uczestników

(czas nie może być przekroczony i będzie ściśle przestrzegany)

- przesyłamy w terminie wskazanym w II komunikaciena adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Film (nie jest obowiązkowy):

Każdy z uczestników może przygotować krótki film z badan naukowych

Możliwość przedstawienia własnego materiału filmowego z prowadzonych badań, doświadczeń naukowych, pracy terenowej itp.

Film powinien mieć w miarę dobrą jakość.

Film może być nagrany m.in. za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery internetowej itp.

Liczymy na KREATYWNOŚĆ doktorantów.

Film może trwać max 5 minut. Musi być wykonany przesz uczestnika konferencji, nie przez inne osoby.

Filmy nie będą nigdzie publikowane, a płyty CD lub DVD przesłane do nas - zostaną zwrócone w dniu konferencji.

Film w odpowiednim formacie nagrywamy na płytę CD lub DVD i przesyłamy do organizatorów w terminie wskazanym w II komunikacie.

Film na CD lub DVD (MP4, WMV, AVI itp.) nadsyłamy pocztą tradycyjną (list polecony) - CREATIVETIME; Skrytka Pocztowa nr 92;  30-093 Kraków 23DODATKOWE INFORMACJE:

Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów:

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych.

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Poznania, Krakowa i Warszawy


Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2, 3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster

5. Certyfikat potwierdzający zaprezentowanie własnego filmu z badań naukowych - otrzymują doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD