• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

motyw


Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na skutki pandemii Covid-19?

- Młody naukowiec po pandemii.


Wystąpienie może poruszać zagadnień dotyczących np.:

- negatywnego wpływu Covid-19 na ludzi,

- negatywnego wpływu Covid-19 na poszczególne branże,

- działań podejmowanych przez młodych naukowców w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii,

- identyfikacji zagrożeń związanych z Covid-19,

- analizy działań podejmowanych w celu ograniczenia skutków pandemii dla poszczególnych branż,

- naukowej analizy skutków Covid-19,

- itp.


Uczestnik konferencji ma możliwość:

- przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją,

- pokazać pomysły i koncepcje,

- opisać problem,

- wykonać prostą prezentację oraz estetyczny poster przyciągający uwagę,

- otrzymać poradę, wskazówki jak wykonać dobrą prezentacje i poster,

- opublikować streszczenia.


Na konferencji istnieje możliwość przedstawienia wyników lub przeglądowych zagadnień naukowych z zakresu:

Nauki przyrodnicze: medycyna, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

Nauki inżynieryjne: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

Nauki ekonomiczne i społeczne: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

Nauki humanistyczne i społeczne: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.


zgloszenie2024


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne=informacje
do_pobrania materialy miejsce galeria miejsce_konferencji

 zd234666