• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

bchs

DLA

Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.


Temat konferencji:

Biologia, Chemia i Środowisko - Spojrzenie Młodych Naukowców

Edycja II


Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych

przez Młodych Naukowców, dotyczących biologii, chemii i ochrony środowiska - 

Przedstaw zagadnienie naukowe i/lub wyniki badań oraz swoje zainteresowania

w zakresie biologii, chemii i ochrony środowiska -


 Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora


Próba odpowiedzi na pytanie:

 Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii, chemii i w ochronie środowiska?


Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców dotyczących, biologii, chemii i ochrony środowiska:

biologia komórkowa / mikrobiologia / wirusologia / metody badań biochemicznych / mykologia / biofizyka / genetyka i dziedziczenie / biologia   reprodukcyjna / biologia rozwojowa / roślinoznawstwo / botanika / zoologia, ornitologia, entomologia, biologia behawioralna / biologia morska, biologia słodkowodna, limnologia / ekologia / zachowanie bioróżnorodności / biologia ewolucyjna

 - biotechnologia / biochemia / biologia molekularna

 - czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną biologii

 - chemia organiczna / chemia nieorganiczna / chemia jądrowa / chemia fizyczna / nauka o polimerach / elektrochemia / chemia koloidalna / chemia analityczna / biochemia / synteza chemiczna

 - czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną chemii

 wpływ przemysłu i rolnictwa na środowisko / globalne zagrożenia dla środowiska / przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska /

 - ochrona wody, powietrza i gleby / ochrona zdrowia ludzi i zwierząt / wpływ nowych i starych technologii na środowisko

 niezbędne zmiany prawne, w celu poprawy stanu środowiska,

 - energia odnawialna

 - czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną środowiska.

 pandemia Covid-19

... oraz inne zagrożenia


Uczestnik konferencji ma możliwość:

- przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją,

- pokazać pomysły i koncepcje,

- opisać problem,

- wykonać prostą prezentację oraz estetyczny poster przyciągający uwagę,

- opublikować streszczenia.


Trzy główne cele konferencji:

Wskazanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska (identyfikacja, zwalczanie, przeciwdziałanie)

Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań oraz zainteresowań Młodych Naukowców w zakresie biologii, chemii i ochrony środowiska

Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).


Ale to nie wszystko:

Zwrócimy uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

Integrujemy środowisko naukowe, zachęcając do kontaktu między Młodymi Naukowcami oraz do podjęcia współpracy różnych jednostek naukowych.

Materiały konferencyjne ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik konferencji otrzyma listownie po konferencji.


 Terminy:

Rekrutacja -BRAK MIEJSC– zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19.03.2021 - Kwalifikacja – Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

22.03.2021 - przesłanie II komunikatu.

31.03.2021 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

31.03.2021 - termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.04.2021  termin wniesienia opłaty konferencyjnej – w karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

9.04.2021 - termin nadesłania plików z prezentacją (ppt lub pptx lub pdf), z posterem (JPG) i Video z wystąpieniem (MPEG-4) - szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w II komunikacie.

19.04.2021  - przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

24-25.04.2021 – konferencja za pośrednictwem Internetu (72h na zapoznanie się z wystąpieniami i zadawanie pytań).

29.04.2021 - przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

4.05.2021 - przesłanie V komunikatu dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


 PROSTE ZASADY 

1 konferencja = NAWET trzy wystąpienia


Opcja nr 1:  

1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; 

Opcja nr 2:  

2 formy wystąpienia (1 referat i 1 poster lub 2 referaty lub 2 postery) = 2 tematy;

Opcja nr 3:

3 formy wystąpienia (3 referaty lub 3 postery lub  2 referaty i 1 poster  lub 1 referat i 2 postery) = 3 tematy; 


PREZENTACJA Power Point:

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie

10 minut - czas na wygłoszenie referatu 

- plik z prezentacją przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Plik JPG z POSTEREM

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie.

plakat – format do A1 (orientacja pionowa)

- plik przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REFERAT za pośrednictwem Internetu:

Podstawowe informacje:

Uczestnicy mają do wyboru kilka opcji prezentacji.
Prezentacja przygotowana w Power Point może być np. nagrana z głosem w tle.
W ostatnich naszych konferencjach była to najczęściej wybierana forma.
(Podkładamy głos do Power Pointa).Tą opcję wystąpienia polecamy.
Kilka innych możliwości podamy zakwalifikowanym Uczestnikom w II komunikacie.

Plik video– np. MPEG-4, MP4, plus dodatkowe możliwości.

Plik video przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie - transfer internetowy.

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie.


POSTER za pośrednictwem Internetu:

Uczestnicy przesyłają pliki JPG,

- organizator przygotowuje specjalny pokaz slajdów (VIDEO),

- Multimedialna Sesja Posterowa.

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie.


 W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet trzy referaty


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników jest ściśle ograniczona.


 Streszczenia i artykuły:

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń swoich wystąpień (referatu, posteru) – ISBN

Nadesłanie streszczeń swoich wystąpień w terminie do 31.03.2021 jest obowiązkowe.


Materiały konferencyjne ISBN:

 Tytuł:Biologia, Chemia i Środowisko - Spojrzenie Młodych Naukowców - Edycja II - ISBN.

 Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

 Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

 Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

 Streszczenie należy nadesłać do 31.03.2021 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Materiały pokonferencyjne ISBN

Chętni  uczestnicy naszej konferencji mają prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Dla uczestników niniejszej konferencji opublikowanie artykułów pokonferencyjnych jest BEZPŁATNE. Nadesłane terminowo artykuły tj. do 27.05.2021, które spełnią wymogi redakcyjne i wydawnicze planujemy wydać w 2021 roku. Materiały pokonferencyjne pod tytułem „Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców”   wydawane są w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały te posiadają numer ISBN. Recenzje do artykułu dostarcza Uczestnik konferencji we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy po otrzymaniu IV komunikatu zgłoszą chęć napisania artykułu pokonferencyjnego otrzymają specjalny komunikat wraz z wytycznymi.


 Miejsce konferencji:

ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU