• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

dnd9

Konferencja odbędzie się: za pośrednictwem Internetu

Centrum konferencji: Kraków

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


Motyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej młodych naukowców


Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska,
żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa,
środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.


Trzy główne cele konferencji:

Przedstawienie dokonań naukowych doktorantów, zagadnień naukowych

oraz wyników badań z różnych dziedzin w formie posteru za pośrednictwem Internetu.

Przedstawienie projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk.

Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

Uczestnik konferencji ma możliwość:

Przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją.

Pokazać pomysły i koncepcje.

Opisać problem i pokazać rozwiązanie.

Wykonać ciekawy, estetyczny poster naukowy, przyciągający uwagę.

Otrzymać poradę, jak wykonać dobry poster.

Pozyskać informacje na czym skupić się w trakcie przygotowywania posteru.

Opublikować streszczenia.

 


1 konferencja = nawet 3 wystąpienia

(Możliwość zaprezentowania nawet trzech tematów na jednej konferencji)

 


Kto może wziąć udział w konferencji?

Zapraszamy Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.

Formy wystąpienia:

Proste zasady: 1 konferencja = NAWET trzy wystąpienia (w formie postery)

 


Terminy:

Rekrutacja - do 1.06.2021 – zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.06.2021 - Kwalifikacja – Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

4.06.2021 - przesłanie II komunikatu.

16.06.2021 termin wniesienia opłaty konferencyjnej – w karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

16.06.2021 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego posteru. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.06.2021 - termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.06.2021 - termin nadesłania pliku z posterem (JPG)

23.06.2021  - przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

26.06.2021 – konferencja za pośrednictwem Internetu (24h na zapoznanie się z posterami i zadawanie pytań).

30.06.2021 - przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

5.07.2021 - przesłanie V komunikatu dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.

 


Streszczenia i artykuły:

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń swoich posterów – ISBN

Nadesłanie streszczeń swoich wystąpień w terminie do 16.06.2021 jest obowiązkowe.

Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: Dokonania naukowe doktorantów - Edycja IX - streszczenia wystąpień:  - ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego posteru.

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 16.06.2021 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

Materiały pokonferencyjne ISBN

Chętni  uczestnicy naszej konferencji mają prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Dla uczestników niniejszej konferencji opublikowanie artykułów pokonferencyjnych jest BEZPŁATNE. Nadesłane terminowo artykuły tj. do 21.09.2021, które spełnią wymogi redakcyjne i wydawnicze planujemy wydać w 2022 roku. Materiały pokonferencyjne pod tytułem „Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców” wydawane są w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały te posiadają numer ISBN. Recenzje do artykułu dostarcza Uczestnik konferencji we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy po otrzymaniu IV komunikatu zgłoszą chęć napisania artykułu pokonferencyjnego otrzymają specjalny komunikat wraz z wytycznymi.

 


Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”. W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę? Uczestnicy otrzymają: certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu
w formie posteru.
Konferencja posiada Komitet Naukowy. Obowiązuje j. polski oraz j. angielski - do wyboru. Liczba uczestników ściśle ograniczona.