• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

nwdpn_9


 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców nt.:

NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI

Edycja IX

Konferencja HYBRYDOWA
4.09.2021 - Gdańsk

Hotel Galion***

plus 2-5.09.2021

Za pośrednictwem Internetu

Nauki przyrodnicze i inżynieryjne
Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne

Motyw Przewodni:

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie nowe wyzwania stoją przed młodymi naukowcami ?

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku, itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu, itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia, itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.


Cele konferencji:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki,

- wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań jakie stawia „Świat Nauki”,

wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej,

- prezentacji codziennej pracy naukowej,

- prezentacji pracy laboratoryjnej,

- prezentacji pracy w terenie,

- prezentacji metod badawczych,

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców,

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami,

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych,

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu,

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk,

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej),

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej),

- opublikowanie streszczeń wystąpień (referatu, posteru) – ISBN,

- opublikowanie nawet kilku artykułów – ISBN,

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl,


Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie, Studenci interesujący się nauką oraz Członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Formy wystąpienia:

Możliwość zgłoszenia 2 wystąpień w dowolnej kombinacji.

Do wyboru:

- 1 lub 2 referaty

- 1 lub 2 postery

- 1 referat i 1 poster

(drugie wystąpienie jest nieobowiązkowe i można pozostać przy jednym)

….oraz z okazji naszego 10-lecia….

- 1 dodatkowe wystąpienie dla Uczestników poprzednich naszych konferencji (1 referat i 1 poster),

- dla pozostałych Uczestników, możliwość skorzystania z dodatkowych opcji.


Terminy:

Rekrutacja - do 30.06.2021

– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

Kwalifikacja  Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową najpóźniej do 2.07.2021

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

5.07.2021 – przesłanie przez organizatora komunikatu nr 2

14.07.2021 po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu, posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14.07.2021 termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23.08.2021 termin nadesłania prezentacji Power Point – pptx lub ppt (szczegóły w komunikacie nr 2)

23.08.2021– termin nadesłaniaprezentacji Video - MPEG-4 lub MOV- (szczegóły w komunikacie nr 2)

23.08.2021 –  termin nadesłania JPG posteru (szczegóły w komunikacie nr 2)

31.08.2021 przesłanie przez organizatora komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami

4.09.2021  konferencja w Gdańsku (dyskusja oraz prezentacja wybranych referatów i posterów)

2-5.09.2021  konferencja za pośrednictwem Internetu (prezentacja wszystkich referatów i posterów)

9.09.2021 przesłanie przez organizatora komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji.

16.11.2021*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.


 

Dodatkowe informacje:

Osoby, które zdecydują się na zaprezentowanie więcej niż jednego referatu, mają możliwość zaprezentowania pierwszego referatu stacjonarnie, a kolejnego za pośrednictwem Internetu. Wszystkie postery mogą być prezentowane zarówno stacjonarnie jak i za pośrednictwem Internetu.

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie Uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.


Artykuły:

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 14.07.2021 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

1 Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI  Edycja IX - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 14.07.2021 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2 Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w czerwcu 2022 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.11.2021*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

Recenzje autor dostarcza w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Artykuły pokonferencyjne danego Uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli Uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie Uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

3 Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.


 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu w którym organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje. W celu dokonania rezerwacji należy kontaktować się bezpośrednio z hotelem.


Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Konferencja ma charakter Hybrydowy:

Stacjonarnie: dyskusja naukowa oraz prezentacja wybranych referatów i posterów.

Za pośrednictwem Internetu: prezentacja wszystkich referatów i posterów (łącznie z tymi, które będą prezentowane również stacjonarnie).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Gdańska.


Sytuacja epidemiczna:

W przypadku wystąpienia różnych zdarzeń tj. np. Stan Zagrożenia Epidemicznego organizator konferencji zastrzega możliwość dokonywania zmian. W szczególności organizator ma prawo zmienić sposób organizacji części stacjonarnej konferencji w Gdańsku na konferencję całkowicie za pośrednictwem Internetu wraz z możliwością zmiany terminu konferencji. Uczestnik będzie na bieżąco informowany. Ostateczną decyzję organizator będzie starał się podjąć na 7 dni przed konferencją. W sytuacjach nagłych i nieprzywidzianych, możliwe jest przeniesienie części stacjonarnej konferencji do Internetu nawet 24h przed 4.09.2021. Wysokość opłaty konferencyjnej nie podlega zmianom. Nawet w sytuacji bardzo trudnej organizator nie przewiduje odwołania konferencji a jedynie wprowadzenie koniecznych i optymalnych zmian. Osoby zaszczepion będą proszone o przedstawienie odpowiedniego Certyfikatu, co ułatwi organizatorom ustalenie ilości miejsc jakie mogą być dostępne dla Uczestników w poszczególnych salach konferencyjnych.