• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

inzynieria


DLA:

Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.


Temat OGÓLNOPOLSKIEJ konferencji:

Inżynieria - Spojrzenie Młodych Naukowców

Edycja I


Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców, dotyczących inzynierii 

Przedstaw zagadnienie naukowe i/lub wyniki badań oraz swoje zainteresowaniaw zakresie inżynierii 

 


Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania dla inżynierów?

Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców ukierunkowanych na rozwój techniki i technologii:

akustyka,

automatyka i robotyka,

inżynieria biomedyczna,

inżynieria bezpieczeństwa,

inżynieria chemiczna,

inżynieria elektryczna,

inżynieria elektroniczna,

inżynieria energetyczna,

inżynieria genetyczna,

inżynieria górnicza,

inżynieria kwantowa,

inżynieria lądowa,

inżynieria lotnicza i kosmiczna,

inżynieria materiałowa,

inżynieria mechaniczna,

inżynieria meteorologiczna,

inżynieria ochrony środowiska,

inżynieria oprogramowania,

inżynieria ortopedyczna,

inżynieria przemysłowa,

inżynieria społeczna,

inżynieria rolnicza,

inżynieria systemów.

inżynieria środowiska,

inżynieria transportu,

inżynieria wirtualna projektowania,

inżynieria wojskowa,

inżynieria komputerowa,

inżynieria wiedzy,

inżynieria socjo-kognitywistyczna,

inżynieria zarządzania.


 Uczestnik konferencji ma możliwość:

- przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją,

- pokazać pomysły i koncepcje,

- opisać problem,

- wykonać prostą prezentację oraz estetyczny poster przyciągający uwagę,

- opublikować streszczenia.


Trzy główne cele konferencji:

Wskazanie nowych rozwiązań inżynierskich.

Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań.

Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).


Ale to nie wszystko:

Zwrócimy uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

Integrujemy środowisko naukowe, zachęcając do kontaktu między Młodymi Naukowcami oraz do podjęcia współpracy różnych jednostek naukowych.

Materiały konferencyjne ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik konferencji otrzyma listownie po konferencji.


Terminy:

Rekrutacja -  25.03.2022 (BRAK MIEJSC)– zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

29.03.2022 - Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

30.03.2022  - przesłanie komunikatu nr 2.

8.04.2022 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.04.2022 - termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.04.2022   termin wniesienia opłaty konferencyjnej – w karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

12.04.2022 - termin nadesłania plików z prezentacją (ppt lub pptx lub pdf), z posterem (JPG) i Video z wystąpieniem (MPEG-4) - szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w komunikacie nr 2.

19.04.2022   - przesłanie komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

22-24.04.2022 - konferencja za pośrednictwem Internetu (72h na zapoznanie się z wystąpieniami i zadawanie pytań).

28.04.2022  - przesłanie komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

4.05.2022  - przesłanie komunikatu nr 5 dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


 PROSTE ZASADY 

1 konferencja = NAWET trzy wystąpienia


Opcja nr 1:  

1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; 

Opcja nr 2:  

2 formy wystąpienia (1 referat i 1 poster lub 2 referaty lub 2 postery) = 2 tematy;

Opcja nr 3:

3 formy wystąpienia (3 referaty lub 3 postery lub  2 referaty i 1 poster  lub 1 referat i 2 postery) = 3 tematy; 


PREZENTACJA Power Point:

12 minut - czas na wygłoszenie referatu 

- plik z prezentacją przesyłamy w terminie podanym w komunikacie nr 2 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Plik JPG z POSTEREM

plakat – format do A1 (orientacja pionowa)

- plik przesyłamy w terminie podanym w komunikacie nr 2 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REFERAT za pośrednictwem Internetu:

Podstawowe informacje:

Uczestnicy mają do wyboru kilka opcji prezentacji.
Prezentacja przygotowana w Power Point może być np. nagrana z głosem w tle.
W ostatnich naszych konferencjach była to najczęściej wybierana forma.
(Podkładamy głos do Power Pointa).Tą opcję wystąpienia polecamy.
Kilka innych możliwości podamy zakwalifikowanym Uczestnikom w komunikacie nr 2.

Plik video  – np. MPEG-4, MP4, plus dodatkowe możliwości.

Plik video przesyłamy w terminie podanym w komunikacienr 2 - transfer internetowy.


POSTER za pośrednictwem Internetu:

Uczestnicy przesyłają pliki JPG,

- organizator przygotowuje specjalny pokaz slajdów (VIDEO),

- Multimedialna Sesja Posterowa.


 W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet trzy referaty


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników jest ściśle ograniczona.


Streszczenia i artykuły:

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń swoich wystąpień (referatu, posteru) – ISBN

Nadesłanie streszczeń swoich wystąpień w terminie do 8.04.2022 jest obowiązkowe.


Materiały konferencyjne ISBN:

 Tytuł:  Inżynieria - Spojrzenie Młodych Naukowców - Edycja I - ISBN.

 Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

 Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

 Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

 Streszczenie należy nadesłać do 8.04.2022 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Materiały pokonferencyjne ISBN

Chętni  uczestnicy naszej konferencji mają prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Dla uczestników niniejszej konferencji opublikowanie artykułów pokonferencyjnych jest BEZPŁATNE. Nadesłane terminowo artykuły tj. do 27.05.2022, które spełnią wymogi redakcyjne i wydawnicze planujemy wydać jeszcze w 2022 roku. Materiały pokonferencyjne pod tytułem „Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców”   wydawane są w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały te posiadają numer ISBN. Recenzje do artykułu dostarcza Uczestnik konferencji we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy po otrzymaniu komunikatu nr 4 zgłoszą chęć napisania artykułu pokonferencyjnego otrzymają specjalny komunikat wraz z wytycznymi.