• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

 wazne


 

Opłata konferencyjna:

 

Opcja nr 1:  145 zł brutto

- zawiera: udział w konferencji; 

1 poster = 1 temat; 

możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego;

1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

 

Opcja nr 2:  180 zł brutto

- zawiera: udział w konferencji; 

2 postery = 2 tematy;

możliwość opublikowania 2 streszczeń wystąpień i 2 artykułów pokonferencyjnych;

1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

 

Opcja nr 3:  220 zł

- zawiera: udział w konferencji; 

3 postery = 3 tematy;

możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych;

1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN).


Kto może wziąć udział w konferencji?

 

Zapraszamy:

Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie,

Studentów pasjonujących się nauką.


Formy wystąpienia:

 

Proste zasady: 1 konferencja = NAWET trzy wystąpienia (w formie postery)

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo przedstwić poster (nawet 3 wpostery na jednej konferencji).

(Link)


 Ważne:

 

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu w formie posteru.

Konferencja posiada Komitet Naukowy.

Obowiązuje język polski i język angielski - do wyboru.

Liczba uczestników ściśle ograniczona.


Komitet naukowy:

 

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (KLIKNIJ)


Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów:

 

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru).

2, Certyfikaty potwierdzające zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  poster / postery.


karta

 


DALSZE INFORMACJE znajdziesz tutaj:

motyw cel terminy postery   wazne
do_pobrania materialy miejsce galeria kontakt


 doktorant