• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

Miejsce konferencji:

1. Częstochowa 19.11.2011

(Złote Arkady1-dniowa- Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

2. Wrocław 3.12.2011 (Hotel GEM***1-dniowa

- Nowe trendy w naukach przyrodniczych

3. DODATKOWA Wrocław 4.12.2011 (Hotel GEM***1-dniowa

- Nowe trendy w naukach przyrodniczych

4. . Kraków 10.12.2011 (Hotel Major***1-dniowa

- Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

5. DODATKOWA Kraków 11.12.2011 (Hotel Major***1-dniowa

- Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

Kraków 11.12.2011 - Rekrutacja do 15 listopada

6. DODATKOWA Wrocław 17.12.2011 (Hotel DUET***1-dniowa
- Nowe trendy w naukach przyrodniczych (Edycja Specjalna)

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk inżynieryjnych (19.11.2011): inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk przyrodniczych (3,4 i 17.12.2011): m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- nauk humanistycznych i społeczno-ekonomicznych (10 i 11.12.2011): filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, nauk
o zarządzaniu, ekonomia, geografia, politologia itp.

 

Napisanie wspólnych Monografii – każdy uczestnik pisze swój rozdział

Wydanie Materiałów Konferencyjnych – każdy uczestnik pisze artykuł naukowy

 

Dyskusja na temat możliwości założenia nowego stowarzyszenia,
którego zadaniem będzie promowanie Młodych Naukowców.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

 

Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowanie ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowaniu posteru

- PUBLIKACJA artykułu i rozdziału monografii

- pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu - publikacje w formie  elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 

Materiały konferencyjne:

Każdy uczestnik ma prawo publikacji artykułu napisanego na podstawie badań własnych lub przeglądowego. Artykuł piszemy według standardowych ram artykułu naukowego. Dokładne wymogi redakcyjne zostaną przesłane jeszcze przed terminem konferencji. Termin przesłania artykułu: należy nadesłać po konferencji do dnia 31 stycznia 2012 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Monografia:

Po konferencji planujemy wydąć trzy monografie nt.:

1. Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

2. Nowe trendy w naukach przyrodniczych

3. Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

Uczestnik konferencji reprezentujący poszczególną NAUKĘ ma prawo do opublikowania referatu, napisanego na wybrany przez siebie temat, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji.

Przesłany materiał zostanie umieszczony w monografii jako jeden autorski rozdział!!!!!!!!!!

Dokładne wytyczne otrzymają uczestnicy w trakcie konferencji oraz e-mailem tuż po konferencji.

Termin przesłania artykułu: do dnia 28 lutego 2012 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy:

31.10.2011r. – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” – zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji – II komunikat

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej - 10 dni od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz nie później niż do 10 listopada 2011

Prezentacja Power Point – termin przesłania – najpóźniej 5 dni przed konferencją

3 dni przed konferencją– przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

19.11.2011r. – Konferencja w Częstochowie

3,4 i 17.12.2011r. – Konferencja we Wrocławiu

10 i 11.12.2011r. – Konferencja w Krakowie

31.01.2012r. – nadesłanie pełnego tekstu artykułu (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte
w Materiałach Konferencyjnych)

28.02.2012r. – nadesłanie pełnego tekstu rozdziału monografii (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte
w Monografii)

 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci w trakcie przewodu doktorskiego,

- Doktorzy, maksymalnie 3 lata po obronie.

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa,

Przewidziana nagroda za najciekawsze wystąpienie.

 

SZCZEGÓŁY:

www.doktorant.com.pl

www.creativetime.pl

 

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CREATIVETIME, Ul. Mehoffera 10,  Kraków 31-322

Tel.: 0048 660 200 859