• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

I - EDYCJA


Kraków 20.04.2013

 

 

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne

Motyw Przewodni:

Przegląd metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej doktorantów


POSTER - prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej

FILM - prezentacja krótkiego filmu z badań naukowych

 


 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

 

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

PRZED KONFERENCJĄ: Wydanie wersji książkowej i elektronicznej Materiałów Konferencyjnych ISBN

Wersja książkowa ISBN - zawierać będzie streszczenia posterów Termin nadesłania streszczeń: 2.03.2013r
Wersja elektroniczna (DVD) ISBN - zawierać będzie streszczenia posterów PDF oraz postery JPG

Termin nadesłania JPG posterów: 16.03.2013r


PO KONFERENCJI:     Napisanie wspólnych Monografii ISBN – każdy uczestnik pisze swój rozdział

Termin nadesłania rozdziału Monografii pt. Dokonania Naukowe Doktorantów: 15.06.2013r.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

 


 

 

Cele:


Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych
- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- 3 publikacji

- pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu - publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 


 

Terminy:

15.01.2013r. - 12.02.2013r. – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o wynikach kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – bezwzględnie 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz dla osób przesyłających zgłoszenie w ostatnich dniach rekrutacji.

16.02.2013 – przesłanie II komunikatu

2.03.2013 – termin nadesłania (e-mail) – streszczenia posteru

16.03.2013 – termin nadesłania (e-mail) – JPG posteru (szczegóły)

30.03.2013 – termin nadesłania CD lub DVD (poczta tradycyjna) – film max. 5 minutowy na CD lub DVD (MP4, WMV, AVI itp.) (szczegóły)

17.04.2013 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

20.04.2013 - konferencja w Krakowie

17.04.2013 – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi dla rozdziału monografii

15.06.2013 – nadesłanie pełnego tekstu rozdziału monografii wraz z akceptacją opiekuna naukowego (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte w Monografii)

Publikacje z konferencji

 


 

3 publikacje

1. Napisanie rozdziału Monografii (publikacja ISBN) – każdy uczestnik pisze swój rozdział

2. Wydanie książki (publikacja ISBN) ze streszczeniami posterów w formie Materiałów Konferencyjnych

3. Wydanie DVD (publikacja ISBN) ze streszczeniami posterów PDF oraz posterami JPG

 


 

1. Monografia - książka ISBN

Podobnie jak w przypadku innej naszej konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, każdy uczestnik ma prawo do publikacji rozdziału Monografii - napisanego na dowolny temat związany ze specjalizacją autora rozdziału. Artykuł ten piszemy na podstawie badań własnych lub materiału przeglądowego. Dokładne wytyczne otrzymają uczestnicy w trakcie konferencji oraz e-mailem tuż po konferencji.

Przesłany materiał zostanie umieszczony w monografii jako jeden autorski rozdział!!!!!!!!!!

W przypadku niniejszej konferencji Monografia będzie mieć tytuł identyczny jak temat konferencji, czyli Dokonania naukowe doktorantów

Termin przesłania artykułu: do dnia 15 czerwca 2013 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Materiały konferencyjne - książka ISBN ze streszczeniami posterów.

Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia na konferencje deklaruje jednocześnie, że w terminie do 2.03.2013 prześle streszczenie Posteru.

Wymogi redakcyjne prześlemy w II komunikacie.

Termin przesłania streszczenia: przed konferencją do dnia 02 marca 2013 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Materiały konferencyjne - publikacja elektroniczna (DVD) ISBN ze streszczeniami posterów PDF i posterami JPG

Publikacja będzie zawierać streszczenia posterów w formacie PDF.

Dodatkowo zawierać będzie postery JPG uczestników konferencji Dokonania Naukowe Doktorantów

Termin przesłania JPG posteru: przed konferencją do dnia 16 marca 2013 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Poster (jest obowiązkowy):

Poster – FORMAT A1 -  DOKŁADNE WYMIARY! 594 mm (szerokość) na 841 mm (wysokość)

Prosimy o drukowanie posterów na jak najcieńszym papierze 80g do 150g (nie na płótnie).

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (lewy górny róg niniejszej strony).

Wersję JPG (max 15 MB) przesyłamy w terminie do 16.03.2013 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poster wydrukowany dostarczamy w dniu konferencji (w trakcie rejestracji).

 

Film (nie jest obowiązkowy):

Możliwość przedstawienia własnego materiału filmowego z prowadzonych badań, doświadczeń naukowych, pracy terenowej itp.

Film powinien mieć w miarę dobrą jakość.

Film może być nagrany m.in. za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery internetowej itp.

Liczymy na KREATYWNOŚĆ doktorantów.

Film może trwać max 5 minut. Musi być wykonany przesz uczestnika konferencji, nie przez inne osoby.

Filmy nie będą nigdzie publikowane, a płyty CD lub DVD przesłane do nas - zostaną zwrócone w dniu konferencji.

 

Film w odpowiednim formacie nagrywamy na płytę CD lub DVD i przesyłamy do organizatorów najwcześniej 20.03.2013 a najpóźniej do 30.03.2013.

(adres: CreativeTime, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków).

Osoby, które  chcą dostarczyć płytę CD lub DVD osobiście proszeni są o wcześniejszy kontakt e-mailowy bądź telefoniczny (kontakt)

Film na CD lub DVD (MP4, WMV, AVI itp.)


 

Wymogi:

W konferencji czynny udział mogą brać:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.

UWAGA: Istnieje możliwość rozszerzenia konferencji o udział bierny dodatkowych gości - Decyzję podejmiemy po zakończeniu rekrutacji.

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu w którym organizowana jest konferencja.

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

 

Możliwość otrzymania 3 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2. Certyfikat potwierdzający zaprezentowania własnego filmu z badań naukowych - otrzymają doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD

3. Certyfikat potwierdzający zaprezentowanie Posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji dostarczą wersję drukowaną posteru


KRAKÓW

 

Hotel ASPEL ***