• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW

NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

IV EDYCJA

 

12.04.2013 -  Nowe trendy w naukach przyrodniczych (dodatkowy termin)
13.04.2013 -  Nowe trendy w naukach przyrodniczych

13.04.2013 - Nowe trendy w naukach ekonomicznych i społecznych
14.04.2013 - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

14.04.2013 - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społecznych


 

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

 

nauk przyrodniczych (12 oraz 13.04.2013): rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych (14.04.2013): inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych (13.04.2013): zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych (14.04.2013): filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Napisanie wspólnych Monografii ISBN – każdy uczestnik pisze swój rozdział

Termin nadesłania rozdziału Monografii: 20.06.2013r.

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN – każdy uczestnik pisze artykuł naukowy

Termin nadesłania artykułu: 20.05.2013r.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

 


 

Cele:


Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowaniu posteru

- PUBLIKACJI artykułu i rozdziału monografii

- pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu - publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 


Terminy:

10.01.2013r. - 8.02.2013r. – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o wynikach kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – bezwzględnie 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz dla osób przesyłających zgłoszenie w ostatnich dniach rekrutacji.

12.02.2013 – przesłanie II komunikatu

Prezentacja Power Point lub JPG posteru – termin nadesłania – na 10 dni przed konferencją (szczegóły prześlemy w II komunikacie)

9.04.2013 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

12,13,14.04.2013 - konferencja w Gdańsku

17.04.2013 – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi

20.05.2013 – nadesłanie pełnego tekstu artykułu wraz z akceptacją opiekuna naukowego (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte w Materiałach Konferencyjnych)

20.06.2013 – nadesłanie pełnego tekstu rozdziału monografii wraz z akceptacją opiekuna naukowego (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte w Monografii)

 


 

2 publikacje ISBN


Jak  w poprzednich edycjach konferencji istnieje możliwość:

Napisania rozdziału Monografii ISBN– każdy uczestnik pisze swój rozdział

Napisania artykułu do Materiałów Konferencyjnych ISBN– każdy uczestnik pisze artykuł naukowy

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji artykułu napisanego na podstawie badań własnych lub przeglądowego.

Artykuł piszemy według standardowych ram artykułu naukowego. Dokładne wytyczne otrzymają uczestnicy

w trakcie konferencji oraz e-mailem tuż po konferencji. Termin przesłania artykułu: należy nadesłać po konferencji

do dnia 20 maja 2013 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Monografia ISBN:

Po konferencji planujemy również wydąć trzy monografie nt.:

- Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

- Nowe trendy w naukach przyrodniczych

- Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

Uczestnik konferencji reprezentujący poszczególną NAUKĘ ma prawo do opublikowania referatu,

napisanego na wybrany przez siebie temat, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji.

Przesłany materiał zostanie umieszczony w monografii jako jeden autorski rozdział!!!!!!!!!!

Dokładne wytyczne otrzymają uczestnicy w trakcie konferencji oraz e-mailem tuż po konferencji.

Termin przesłania artykułu: do dnia 20 czerwca 2013 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 3 lata po obronie.

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu w którym organizowana jest konferencja.

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa i Certyfikat potwierdzający o zaprezentowanie referatu lub posteru.

Poza konferencją możliwość zwiedzania GDAŃSKA.

 


 

GDAŃSK

 

Hotel GALION***