• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg


WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW

NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

V EDYCJA

 

DO POBRANIA:


 

Miejsca konferencji:

 

 23.11.2013 - Zakopane - Metodologia badań - (nauki inżynieryjne i przyrodnicze)
  30.11.2013 - Poznań - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 
 1.12.2013 - Poznań - Nowe trendy w naukach przyrodniczych 
 14.12.2013 - Wrocław - Nowe trendy w naukach przyrodniczych 
15.12.2013 - Wrocław - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 
11.01.2014 - Kraków - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 
11.01.2014 - Kraków - Nowe trendy w naukach przyrodniczych 
11.01.2014 - Kraków - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

 

Rekrutacja zakończona: 23.09.2013r. - 18.10.2013r.


 


 

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

 

1. Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu (wyniki badań lub opis zagadnienia):

Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych (11.01.2014): filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- Nowe trendy w nauk przyrodniczych (1.12.2013, 14.12.2013, 11.01.2014): rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- Nowe trendy w nauk inżynieryjnych (30.11.2013, 15.12.2013, 11.01.2014): inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

2. Przegląd wykorzystywanych metodologii badań naukowych (techniki badawcze, urządzenia, metody pomiarowe itp.).

- Metodologia badań - nauki inżynieryjne i przyrodnicze (23.11.2013).

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

 

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN – każdy Uczestnik ma prawo napisać artykuł naukowy

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

Wydanie kolejnego numeru innowacyjnego czasopisma ISSN – możliwość nadesłania dodatkowego artykułu

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 

 


 

Cele:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowanie ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowaniu posteru

- PUBLIKACJA dwóch artykułów w książkach ISBN i ISSN

-propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

-propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- propagowanie aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np:  komitet naukowy)

-pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

-publikacje w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 


 

 

Terminy:

23.09.2013r. - 18.10.2013r.– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji. 
– Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – bezwzględnie 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz dla osób przesyłających zgłoszenie w ostatnich dniach rekrutacji nie później niż do 31 października  2013. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

4.11.2013 – przesłanie II komunikatu

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 10 dni przed konferencją (szczegóły prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 10 dni przed konferencją (szczegóły prześlemy w II komunikacie)

3 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami do wypełnienia.

20.12.2013* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Zakopanem

15.01.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Poznaniu

20.01.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

24.01.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Zakopanem

4.02.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Krakowie

10.02.2014* -  termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Poznaniu

15.02.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

28.02.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Krakowie

*artykuł przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.

 


 

 

Publikacje pokonferencyjne:


Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów (pierwszy do publikacji ISBN a drugi do publikacji ISSN). Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji o których mowa jest poniżej, zostaną zamieszczone w książkach, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję.

+ dodatkowa możliwość dla aktywnych (szczegóły w trakcie konferencji)

 

1. Artykuł nr 1

Materiały pokonferencyjne ISBN:

Tytuł: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

ISBN: 978-83-63058-38-8

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji artykułu napisanego na podstawie badań własnych lub przeglądowego. Artykuł piszemy według standardowych ram artykułu naukowego. Treść artykułu pokonferencyjnego powinna pokrywać się z tematyką zaprezentowaną w trakcie konferencji.  Materiały pokonferencyjne zostaną wydane najpóźniej w czerwcu w 2014 roku na płycie DVD (pliki pdf.). Wytyczne otrzymają uczestnicy najpóźniej w trakcie konferencji oraz w formie dokładnych wymogów redakcyjnych e-mailem tuż po konferencji razem komunikatem nr IV.

Artykuł należy nadesłać po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

20.12.2013. - Termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Zakopanem

15.01.2014. - Termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Poznaniu

20.01.2014. - Termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

4.02.2014. - Termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Krakowie

 

2. Artykuł nr 2

Nowe czasopismo ISSN:

Tytuł: Dokonania Młodych Naukowców

ISSN: 2300-4436

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze lub inżynieryjne lub humanistyczne i społeczno-ekonomiczne  ma prawo do opublikowania artykułu, napisanego na wybrany przez siebie temat, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły numer 2 zostaną wydane w kolejnych numerach czasopisma w 2014 roku (najwcześniej w marcu a najpóźniej w czerwcu). Numer pierwszy czasopisma Dokonania Młodych Naukowców jest już na ukończeniu i zostanie wydany w czwartym kwartale 2013. Posiadamy już zarezerwowany numer ISSN. Czasopismo będzie wydawane na płycie DVD (pliki pdf.). Płyty DVD będą umieszczone w plastikowym pudełku wraz z kolorową okładką. Wytyczne otrzymają uczestnicy najpóźniej w trakcie konferencji oraz w formie dokładnych wymogów redakcyjnych e-mailem tuż po konferencji razem komunikatem nr IV.

 

UWAGA: najważniejszym celem czasopisma jest docieranie do POLSKICH FIRM z tematyka naukową. Uczestnik konferencji przesyłając artykuł numer 2, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby publikacja trafiła. Następnie po wydaniu publikacji, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Będzie to specjalna wersja publikacji tylko dla firm i instytucji. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują sie nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).

Artykuł należy nadesłać po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.01.2014 - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Zakopanem

10.02.2014 -  termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Poznaniu

15.02.2014 - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

28.02.2014 - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Krakowie

 


 

 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 3 lata po obronie.

 

Forma prezentacji:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę prezentacji tj. wygłoszenie (referat) lub poster. Na określone formy prezentacji jest ograniczona liczba miejsc w każdym dniu konferencji.

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora. - nowość - Skład: Kliknij tutaj

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelach w których organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz certyfikat informujący o rodzaju prezentacji (poster lub wygłoszenie)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Zakopanego, Poznania, Wrocławia, Krakowa.