• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

II - EDYCJA


Miejsca konferencji:

400

Kraków 12.04.2014

 

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


 

 

Rekrutacja od 15.01.2014 - 14.02.2014 

Motyw Przewodni:

Przegląd metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej doktorantów


POSTER - prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej

REFERAT - prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej

FILM - prezentacja krótkiego filmu z badań naukowych

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

 

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

 

3 publikacje

 

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień

Termin nadesłania: 28.02.2014

 

Wydanie kolejnego numeru innowacyjnego czasopisma ISSN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 


 

 

Cele:


Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- opublikowanie streszczeń wystąpień (referatów i posterów) - ISBN

- opublikowania dwóch artykułów - ISSN

- publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 

 


 

 

Terminy:

15.01.2014 - 14.02.2014 – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - (brak wolnych miejsc) zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji. 
– Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – bezwzględnie 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz dla osób przesyłających zgłoszenie w ostatnich dniach rekrutacji nie później niż do 24 lutego 2014. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

19.02.2014 – przesłanie II komunikatu

25.02.2014 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28.02.2014 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.03.2014 termin nadesłania prezentacji Power Point

15.03.2014 termin nadesłania JPG posteru

20.03.2014  termin nadesłania filmu z badań naukowych (nieobowiązkowe)

4.04.2014 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami do wypełnienia.

7.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji

28.05.2014* -  termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji

*artykuł przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.


Publikacje - Konferencja II DND

3 publikacje


Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych (ISSN).

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 28.02.2014 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji o których mowa jest poniżej, zostaną zamieszczone w czasopiśmie, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: Dokonania naukowe doktorantów II

ISBN: 978-83-63058-40-1

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub wystąpienia). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane na płycie DVD (pliki pdf.) i przekazane uczestnikom w dniu konferencji. Wytyczne znajdują się w zakładce: Do pobrania

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

28.02.2014. - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

 

2. DWA artykuły pokonferencyjne

Nowe czasopismo ISSN:

Tytuł: Dokonania Młodych Naukowców

ISSN: 2300-4436

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze lub inżynieryjne lub humanistyczne i społeczno-ekonomiczne  ma prawo do opublikowania dwóch artykułów, napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły zostaną wydane w kolejnych numerach czasopisma w 2014 roku (najwcześniej w sierpniu a najpóźniej w październiku). Numer pierwszy czasopisma Dokonania Młodych Naukowców został wydany w czwartym kwartale 2013.  Czasopismo jest wydawane na płycie DVD (pliki pdf.). Płyty DVD są umieszczone w plastikowym pudełku wraz okładką i książeczką. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów redakcyjnych e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

 

UWAGA: najważniejszym celem czasopisma jest docieranie do POLSKICH FIRM z tematyka naukową. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby publikacja trafiła. Następnie po wydaniu publikacji, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Będzie to specjalna wersja publikacji tylko dla firm i instytucji. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).

Artykuły należy nadesłać po konferencji na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji

28.05.2014* -  termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji

 

 


 

 

FORMY WYSTĄPIEŃ:


Można wybrać z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat

jedno wystąpienie - poster

- dwa wystąpienia - referat i poster

 

 

Poster :

Poster – FORMAT A1 -  DOKŁADNE WYMIARY! 594 mm (szerokość) na 841 mm (wysokość)

Prosimy o drukowanie posterów na jak najcieńszym papierze 80g do 180g (nie na płótnie).

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (powyżej).

Wersję JPG (max 10 MB) przesyłamy w terminie do 15.03.2014 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poster wydrukowany dostarczamy w dniu konferencji (w trakcie rejestracji).

 

Referat :

* z rozszerzeniem ppt lub pptx, (musi pasować do Office 2007, 2003, xp)

* maksymalnie 10 slajdów

* referat: 10 minut - czas na wygłoszenie + 2 minuty na pytania uczestników

(czas nie może być przekroczony i będzie ściśle przestrzegany)

- przesyłamy w terminie do 15.03.2014 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Film (nie jest obowiązkowy):

Dodatkowo każdy z uczestników może przygotować krótki film z badan naukowych

Możliwość przedstawienia własnego materiału filmowego z prowadzonych badań, doświadczeń naukowych, pracy terenowej itp.

Film powinien mieć w miarę dobrą jakość.

Film może być nagrany m.in. za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery internetowej itp.

Liczymy na KREATYWNOŚĆ doktorantów.

Film może trwać max 5 minut. Musi być wykonany przesz uczestnika konferencji, nie przez inne osoby.

Filmy nie będą nigdzie publikowane, a płyty CD lub DVD przesłane do nas - zostaną zwrócone w dniu konferencji.

 

Film w odpowiednim formacie nagrywamy na płytę CD lub DVD i przesyłamy do organizatorów najpóźniej do 20.03.2014.

(adres: CreativeTime, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków).

Osoby, które  chcą dostarczyć płytę CD lub DVD osobiście proszeni są o wcześniejszy kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

Film na CD lub DVD (MP4, WMV, AVI itp.)

 

 


 

 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 3 lata po obronie.

 

Forma wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Za dodatkową opłatą można wybrać drugą formę wystąpienia (patrz koszty - 2 opcja).

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu Aspel*** w którym organizowana jest konferencja. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Krakowa i okolic.

 

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2. Certyfikat potwierdzający zaprezentowania własnego filmu z badań naukowych - otrzymają doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD

3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster