• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW

NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

VI EDYCJA

 

 

 

 

Miejsca konferencji:

Hotel Galion*** GDAŃSK

 

 

25.04.2014 -  Nowe trendy w naukach przyrodniczych
26.04.2014 -  Nowe trendy w naukach przyrodniczych

26.04.2014 - Nowe trendy w naukach ekonomicznych i społecznych

26.04.2014 - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społecznych

27.04.2014 - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

Rekrutacja od 15.01.2014 - 14.02.2014

 
 

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu (wyniki badań lub opis zagadnienia):

nauk przyrodniczych (25 oraz 26.04.2014): rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych (27.04.2014): inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych (26.04.2014): zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych (27.04.2014): filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

 

3 publikacje

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień

Termin nadesłania: 5.03.2014


Wydanie kolejnego numeru innowacyjnego czasopisma ISSN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 


 

Cele:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowanie ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru

- PUBLIKACJA streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- PUBLIKACJA dwóch artykułów - ISSN

-propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

-propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- propagowanie aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np:  komitet naukowy)

-pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

-publikacje w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 


 

Terminy:

15.01.2014 - 14.02.2014 – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji. 
– Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – bezwzględnie 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz dla osób przesyłających zgłoszenie w ostatnich dniach rekrutacji nie później niż do 24 lutego 2014. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

21.02.2014 – przesłanie II komunikatu

28.02.2014 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.03.2014 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

18.04.2014 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami do wypełnienia.

16.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji 25.04.2014

19.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji 26.04.2014

22.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji 27.04.2014

6.06.2014* -  termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji 25.04.2014

9.06.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji 26.04.2014

12.06.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji 27.04.2014

*artykuł przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.

 


 

3 publikacje


Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych (ISSN).

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 5.03.2014 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji o których mowa jest poniżej, zostaną zamieszczone w czasopiśmie, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI - streszczenia wystapień

ISBN: 978-83-63058-39-5

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub wystąpienia). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane na płycie DVD (pliki pdf.) i przekazane uczestnikom w dniu konferencji. Wytyczne znajdują się w zakładce: Do pobrania

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5.03.2014. - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

 

2. DWA artykuły pokonferencyjne

Nowe czasopismo ISSN:

Tytuł: Dokonania Młodych Naukowców

ISSN: 2300-4436

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze lub inżynieryjne lub humanistyczne i społeczno-ekonomiczne  ma prawo do opublikowania dwóch artykułów, napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły zostaną wydane w kolejnych numerach czasopisma w 2014 roku (najwcześniej w sierpniu a najpóźniej w październiku). Numer pierwszy czasopisma Dokonania Młodych Naukowców został wydany w czwartym kwartale 2013.  Czasopismo jest wydawane na płycie DVD (pliki pdf.). Płyty DVD są umieszczone w plastikowym pudełku wraz okładką i książeczką. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów redakcyjnych e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

 

UWAGA: najważniejszym celem czasopisma jest docieranie do POLSKICH FIRM z tematyka naukową. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby publikacja trafiła. Następnie po wydaniu publikacji, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Będzie to specjalna wersja publikacji tylko dla firm i instytucji. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).

Artykuły należy nadesłać po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

16.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji 25.04.2014

19.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji 26.04.2014

22.05.2014* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji 27.04.2014

6.06.2014* -  termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji 25.04.2014

9.06.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji 26.04.2014

12.06.2014* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji 27.04.2014

 


 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 3 lata po obronie.

 

Forma wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu Galion w którym organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz certyfikat informujący o rodzaju wystąpienia (referat lub poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Gdańska i okolic.

 

 


 

GDAŃSK

 

 

 

 

Hotel GALION***