• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

 

Konferencja nt:

WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

VII EDYCJA

 

Miejsca konferencji

6.12.2014 - Kraków - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych
6.12.2014 - Kraków - Nowe trendy w naukach przyrodniczych
6.12.2014 - Kraków - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych
  13.12.2014 - Łódź - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych
 16.01.2015 - Wrocław – Nowe trendy w ekologii oraz naukach o środowisku
 17.01.2015 - Wrocław - Nowe trendy w naukach przyrodniczych
18.01.2015 - Wrocław - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych
Borowiecki


Rekrutacja od 22.09.2014 - 17.10.2014 

  

 

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez młodych naukowców z zakresu (wyniki badań lub opis zagadnienia):

nauk przyrodniczych (6.12.2014 oraz 17.01.2015): nauki o ziemi i człowieku, biologia, chemia, medycyna, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, fizyka, astronomia, itp.

nauk inżynieryjnych 6.12.2014, 13.12.2014  oraz 18.01.2015): inżynieria techniczna, procesowa, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa (10.01.2015): rolnictwo, żywienie zwierząt, uprawa roślin, ogrodnictwo, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, biotechnologia rolnicza, weterynaria, itp.

ekologii i nauk o środowisku (16.01.2015): ekologia, ochrona i kształtowanie środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, energetyka, fotowoltaika itp.

nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych (6.12.2014): zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

innowacyjność stosowanych metod w nauce / innowacyjność badań naukowych /

możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce / możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu /

możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi /

możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

  

 

Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów - ISBN

-propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)

-pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

-propagowania innowacyjnego projektu

Docieramy z badaniami naukowymi do firm -publikacje w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców
i jednostek naukowyc

  

 

 

Terminy:

22.09.2014 - 17.10.2014 – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji. 
– Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową.

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

27.10.2014 – przesłanie II komunikatu.

5.11.2014 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.11.2014 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie).

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami do wypełnienia.

7.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Krakowie

12.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Łodzi

23.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Krakowie

28.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Łodzi

10.02.2015* -  termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

27.02.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

*artykuł przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany. 

 

3 publikacje

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 7.11.2014 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI - streszczenia wystąpień - cz.2 (dotyczy: Kraków i Łódź) i cz.3 (dotyczy: Wrocław)

Odpowiednio: (Kraków i Łódź) ISBN: 978-83-63058-44-9 i (Wrocław) ISBN: 978-83-63058-45-6

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.11.2014. - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

 

2. DWA artykuły pokonferencyjne

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW cz.1 (dotyczy: Kraków i Łódź) i cz.2 (dotyczy: Wrocław)

Odpowiednio: (Kraków i Łódź) ISBN: 978-83-63058-46-3 i (Wrocław) ISBN: 978-83-63058-47-0

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze / inżynieryjne / humanistyczne i społeczno-ekonomiczne ma prawo do opublikowania dwóch artykułów, napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w czerwcu 2015 roku. Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów redakcyjnych e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Krakowie

12.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Łodzi

23.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Krakowie

28.01.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Łodzi

10.02.2015* -  termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

27.02.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji we Wrocławiu

 

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).

  

 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc
w danym dniu konferencji.

  

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu
w którym organizowane są konferencje. Prosimy
o wpisanie ewentualnego zainteresowania
na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

  

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz certyfikat informujący o rodzaju wystąpienia (referat lub poster).

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania – Krakowa, Łodzi, Wrocławia.

  

VII edycja baner