• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

WAŻNE:


 

ROLL-UP

Uczestników, którzy wybrali poster jako formę wystąpienia zachęcamy do wykonania roll-up

(zamiast standardowego plakatu).


 

Roll-up:

- stanowi wyjątkowo elegancki i charakteryzujący się nowoczesnym designem system,

- zapewnia doskonałą wizualizację prezentowanej tematyki naukowej,

- jest instrumentem autopromocji.


 

Po zakończonej prezentacji, grafika zamykana jest w poręcznej kasecie tak,

aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu i przechowywania.

W przeciwieństwie do plakatu, roll-up będzie służył znacznie dłużej.


 

Po konferencji roll-up można wciąż wykorzystać:

- na innych konferencjach,

- w trakcie różnych wystąpień naukowych,

- jako oprawę graficzną w trakcie otwarcia przewodu,

- jako oprawę graficzną w trakcie obrony pracy doktorskiej,

- jako element dokumentujący aktywność,

- itp,.


 

Roll-up jest powszechnie stosowany podczas różnego rodzaju konferencji,

targów, spotkań promocyjnych i wystaw. Dlatego też zachęcamy do tej formy prezentacji.