• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

dnd iv

Miejsca konferencji:


logo interHouse

 

Kraków 9.04.2016

 

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i SpołeczneMotyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych

w pracy naukowej młodych naukowców

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych

przez Młodych Naukowców z zakresu:

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, 
żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, 
środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

Formy wystąpienia: możliwość wyboru z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej)

- dwa wystąpienia - referat i poster lub dwa postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

- trzy wystąpienia - referat i 2 postery lub trzy postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

3 publikacje a nawet WIĘCEJ !!!

1,2 lub 3 streszczenia w zależności od wybranej opcji

+ 2 artykuły pokonferencyjne + możliwość dodatkowej publikacji

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień

Termin nadesłania: 8.03.2016

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg terminarza - po konferencji

Możliwość dodatkowej publikacji
Wielu Uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowej publikacji.

Zasady i koszty dodatkowej publikacji określi WydawcaCele:


Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów  - ISBN

- udziału w różnych projektach doktorant.com.pl

- publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowychTerminy:

 

20.01.2016 - 17.02.2016 (brak wolnych miejsc) – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej

wg. wytycznych na niej określonych.

Najpóźniej 19.02.2016 – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej.

Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej

– 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu.

W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

23.02.2016 – przesłanie II komunikatu

8.03.2016 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia

(referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.03.2016 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru)

wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

29.03.2016 termin nadesłania prezentacji Power Point

29.03.2016 termin nadesłania JPG posteru

29.03.2016 termin nadesłania filmu z badań naukowych (nieobowiązkowe)

5.04.2016 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

12.04.2016 – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami i formularzami recenzji do wypełnienia

17.05.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1

7.06.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany3 publikacje a nawet WIĘCEJ !!!

1,2 lub 3 streszczenia w zależności od wybranej opcji

+ 2 artykuły pokonferencyjne + możliwość dodatkowej publikacji


Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 8.03.2016 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji,

zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu

nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję.

Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

Materiały konferencyjne ISBN:

1 (opcja 1) lub 2 (opcja 2) lub 3 (opcja 3) streszczenia w zależności od wybranej opcji.

Tytuł: Dokonania naukowe doktorantów IV

ISBN: 978-83-63058-59-3

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub wystąpienia).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej.

Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

Streszczenie należy nadesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.03.2016 - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

Dwa artykuły pokonferencyjne

(Niezależnie od wybranej opcji)

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW cz.7

ISBN: 978-83-63058-61-6

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze / inżynieryjne

/ humanistyczne / społeczne / ekonomiczne ma prawo do opublikowania dwóch artykułów,

napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji.

Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2016 roku.

Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej.

Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem

tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.05.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1

7.06.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Możliwość dodatkowej publikacji

Wielu Uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowej publikacji

(oprócz wyżej wspominanych) Listę tytułów wydawniczych przedstawimy w dniu konferencji.

Zasady i koszty dodatkowej publikacji określi Wydawca.

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców

jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając

choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby,

aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców.

Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą

o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu

doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami,

a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm,

które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań,

jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).Dodatkowe informacje

 

FORMY WYSTĄPIEŃ:

Można wybrać z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster

- dwa wystąpienia - referat i poster lub dwa postery

- trzy wystąpienia - referat i dwa postery lub trzy postery

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

Poster (do wyboru):

plakat – FORMAT A1 -  DOKŁADNE WYMIARY! 594 mm (szerokość) na 841 mm (wysokość)

Prosimy o drukowanie plakatów na jak najcieńszym papierze 80g do 180g (nie na płótnie).

roll-up (grafika zamocowana w aluminiowym stelażu)

– maksymalne wymiary powierzchni zadrukowanej: 1000 mm 
szerokość, 2000 mm wysokość.

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (powyżej).

Wersję JPG (max 10 MB) przesyłamy w terminie do 29.03.2016 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poster wydrukowany dostarczamy w dniu konferencji (w trakcie rejestracji).

Referat :

* z rozszerzeniem ppt lub pptx

* maksymalnie 10 slajdów

* referat: 10 minut - czas na wygłoszenie + 2 minuty na pytania uczestników

(czas nie może być przekroczony i będzie ściśle przestrzegany)

- przesyłamy w terminie do 29.03.2016 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Film (nie jest obowiązkowy):

Dodatkowo każdy z uczestników może przygotować krótki film z badan naukowych

Możliwość przedstawienia własnego materiału filmowego z prowadzonych badań,

doświadczeń naukowych, pracy terenowej itp.

Film powinien mieć w miarę dobrą jakość.

Film może być nagrany m.in. za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego,

kamery internetowej itp.

Liczymy na KREATYWNOŚĆ doktorantów.

Film może trwać max 10 minut. Musi być wykonany przesz uczestnika konferencji, nie przez inne osoby.

Filmy nie będą nigdzie publikowane, a płyty CD lub DVD przesłane do nas

- zostaną zwrócone w dniu konferencji.

Film w odpowiednim formacie nagrywamy na płytę CD lub DVD

i przesyłamy do organizatorów najpóźniej do 29.03.2016.

(adres: CreativeTime, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków).

Osoby, które  chcą dostarczyć płytę CD lub DVD osobiście proszeni są o wcześniejszy kontakt e-mailowy bądź telefoniczny

Film na CD lub DVD (MP4, WMV, AVI itp.)Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lata po obronie.

Forma wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster.

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

Za dodatkową opłatą można wybrać dodatkową formę wystąpienia (patrz koszty - 2 i 3 opcja).

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w InterHouse Hotel*** w którym organizowana jest konferencja.

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon,

czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Krakowa i okolic.

Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne

(zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2, 3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru

- otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster

5. Certyfikat potwierdzający zaprezentowanie własnego filmu z badań naukowych

- otrzymują doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD

 

 

 

....................................................................................