• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Cele:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki,

- wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań jakie stawia „Świat Nauki”,

wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej,

- prezentacji codziennej pracy naukowej,

- prezentacji pracy laboratoryjnej,

- prezentacji pracy w terenie,

- prezentacji metod badawczych,

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców,

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami,

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych,

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu,

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk,

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej),

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej),

- opublikowanie streszczeń wystąpień (referatu, posteru) - ISBN,

- opublikowanie nawet kilku artykułów  - ISBN,

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl.

 formularz2024  Dalsze informacje: 

***

mp cel_konferencji terminy artykuly

do_pobrania  dodatkowe_informacje galeria

miejsce kontakt


 

***

postery

(na zdjęciu: archiwalna sesja posterowa)