• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Koszty:

 

Opłata konferencyjna: 330 zł (brutto)

- zawiera: udział w konferencji; 2 wystąpienia (referaty i postery w dowolnej kombinacji) = 2 tematy;  możliwość opublikowania streszczeń dwóch wystąpień i dwóch artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

 

Dodatkowe (trzecie) wystąpienie:

 - dla Uczestników zgłaszających swój udział w naszych konferencjach po raz pierwszy  (1 referat lub 1 poster) = 70 zł

 - dla Uczestników poprzednich naszych konferencji (1 referat i 1 poster) = 0 zł

 (= możliwość opublikowania dodatkowego streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego).


 

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie Uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.


 

Forma/tryb uczestnictwa:

Udział w konferencji:  (za pśrednictwem Internetu.)

W związku ze znacznie pogorszająca się sytuacją epidemiologiczną w naszym Kraju konferencja zostaje całkowite przeniesiona do Internetu. 


 

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie,

- Studenci interesujący się nauką,

- Członkowie kół naukowych.


 

Forma wystąpienia:

Możliwość zgłoszenia 2 wystąpień w dowolnej kombinacji.

Do wyboru:

- 1 lub 2 referaty

- 1 lub 2 postery

- 1 referat i 1 poster

 

….oraz z okazji naszego 10-lecia….

- 1 dodatkowe wystąpienie dla Uczestników poprzednich naszych konferencji (1 referat i 1 poster)

- dla pozostałych Uczestników możliwość skorzystania z dodatkowych opcji.

(Link)


 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (KLIKNIJ)


 

Noclegi:

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

Uczestnik po otrzymaniu informacji, dokonuje samodzielnie rezerwacji w Hotelu.

W związku ze znacznie pogorszająca się sytuacją epidemiologiczną w naszym Kraju konferencja zostaje całkowite przeniesiona do Internetu. 


 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miejscowości w której organizowana jest konferencja.

 


Sytuacja epidemiczna:

W przypadku wystąpienia różnych zdarzeń tj. np. Stan Zagrożenia Epidemicznego organizator konferencji zastrzega możliwość dokonywania zmian. W szczególności organizator ma prawo zmienić sposób organizacji części stacjonarnej konferencji w Gdańsku na konferencję  całkowicie za pośrednictwem Internetu wraz z możliwością zmiany terminu konferencji. Uczestnik będzie na bieżąco informowany. Ostateczną decyzję organizator będzie starał się podjąć na 7 dni przed konferencją. W sytuacjach nagłych i nieprzywidzianych, możliwe jest przeniesienie części stacjonarnej konferencji do Internetu nawet 24h przed terminem części stacjonarnej konferencji. Wysokość opłaty konferencyjnej nie podlega zmianom. Nawet w sytuacji bardzo trudnej organizator nie przewiduje odwołania konferencji a jedynie wprowadzenie koniecznych i optymalnych zmian. Osoby zaszczepione będą proszone o przedstawienie odpowiedniego Certyfikatu, co ułatwi organizatorom ustalenie ilości miejsc jakie mogą być dostępne dla Uczestników w poszczególnych salach konferencyjnych.karta_zgloszeniowa_2021Dalsze informacje: 

***

mp cel_konferencji terminy artykuly

do_pobrania  dodatkowe_informacje galeria

miejsce kontakt


sala_2