• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

 

 

Koszty:

Opcja nr 1: Opłata konferencyjna: 330 zł (brutto)

Opcja nr 2: Opłata konferencyjna: 330 + 120 (brutto)


 

Opcja nr 1 zawiera: udział w konferencji; 1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

Opcja nr 2 zawiera: udział w konferencji;  3 formy wystąpienia (1 referat i 2 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 3 postery) = 3 tematy; możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.


 

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci,

- Członkowie kół naukowych.


 

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

(Link)


 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (KLIKNIJ)


 

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

Uczestnik po otrzymaniu informacji, dokonuje samodzielnie rezerwacji w Hotelu.


 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miejscowości w której organizowana jest konferencja.

   

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf

 Dalsze informacje: 

***

mp cel_konferencji terminy artykuly

do_pobrania  dodatkowe_informacje galeria

miejsce kontakt


***

baner67