• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Koszty:

Opcja podstawowa dla Uczestników czynnych: 150 zł brutto

zawiera: udział w konferencji za pośrednictwem Internetu oraz 1 wystąpienie (referat lub poster) = 1 temat;

Opcja podstawowa dla uczestników biernych: 100 zł brutto

zawiera: udział bierny w konferencji za pośrednictwem Internetu; bez wystąpień (jako słuchacz).

 Opcje dodatkowe:

Każde dodatkowe wystąpienie: 30 zł brutto* (za pojedyncze wystąpienie: drugie, trzecie, czwarte)

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 wystąpienia. Do każdego z wystąpień należy przygotować krótkie streszczenie.

Udział w sesji stacjonarnej:

- w Krakowie 60 zł brutto*

Udział w sesji stacjonarnej jest dobrowolny. Można pozostać przy samym udziale za pośrednictwem Internetu, jak również można wziąć udział spotkaniu stacjonarnym

 

* podaną kwotę za dodatkowe wystąpienie i/lub udział w poszczególnych sesjach stacjonarnych należy doliczyć do opłaty podstawowej. W trakcie sesji stacjonarnej zapewniamy przerwę kawową (napoje, ciasteczka).

 

Uwaga: Uczestnicy poprzednich konferencji, które organizowaliśmy otrzymują drugie wystąpienie gratis.


Forma/tryb uczestnictwa:

Udział w konferencji za pośrednictwem Internetu - online na żywo lub odtworzenie nagrania z prezentacją plus prezentacja posterów.


 

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie,

- Studenci interesujący się nauką,

- Członkowie kół naukowych.


 

Forma wystąpienia:

Możliwość zgłoszenia 4 wystąpień w dowolnej kombinacji.

Do wyboru:

referaty

- postery

 


 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (KLIKNIJ)


 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury.

Konferencja ma charakter Hybrydowy:

Uczestnik może wystąpić za pośrednictwem Internetu jak i stacjonarnie

Stacjonarnie: dyskusja naukowa oraz prezentacja wybranych referatów.

W trakcie sesji stacjonarnej Uczestnicy nie muszą prezentować swoich referatów i posterów. Mogą to zrobić online a w trakcie spotkania stacjonarnego wziąć udział wyłącznie w dyskusji. Wybór pozostawiamy każdemu z Uczestników.

Za pośrednictwem Internetu: prezentacja wszystkich referatów i posterów (łącznie z tymi, które będą prezentowane również stacjonarnie).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miasta, w którym odbywa się konferencja.

 


 

Dalsze informacje: 

***

mp cel_konferencji terminy artykuly

do_pobrania  dodatkowe_informacje galeria

miejsce kontakt

sala_2 pogladowe 222

(na zdjęciach: archiwalna sesja konferencyjna)