• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.

 

Miejsca konferencji:


 

28.03.2015Poznań - Nowe trendy w naukach przyrodniczych

28.03.2015 Poznań - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

11.04.2015Gdańsk - Nowe trendy w naukach przyrodniczych

11.04.2015 Gdańsk - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

11.04.2015 Gdańsk - Nowe trendy w naukach ekonomicznych i społecznych

11.04.2015 Gdańsk - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społecznych


  

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez młodych naukowców z zakresu (wyniki badań lub opis zagadnienia):

- nauk przyrodniczych (28.03.2015 oraz 11.04.2015): nauki o ziemi i człowieku, biologia, chemia, medycyna, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, fizyka, astronomia, itp.

- nauk inżynieryjnych (28.03.2015 oraz 11.04.2015): inżynieria techniczna, procesowa, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych (11.04.2015): zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

- nauk humanistycznych i społecznych (11.04.2015): filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

3 publikacje

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru)

Termin nadesłania: 26.02.2015

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji 

Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów  - ISBN

- propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np:  komitet naukowy)

-pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

-propagowania innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm

-publikacje w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych 

Rekrutacja - od 19.01.2015 do 12.02.2015

– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia analizujemy na bieżąco. Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji 
o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

16.02.2015 – przesłanie II komunikatu

26.02.2015 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26.02.2015 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi 
i formularzami recenzji.

24.04.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Poznaniu

8.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Gdańsku

14.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Poznaniu

28.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Gdańsku

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany. 

3 publikacje

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 26.02.2015 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI - streszczenia wystąpień -cz.4

ISBN: 978-83-63058-48-7

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji. Wytyczne znajdują się w zakładce: Do pobrania

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

26.02.2015. - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

 

2. DWA artykuły pokonferencyjne

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW cz.3

ISBN: 978-83-63058-50-0

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze / inżynieryjne / humanistyczne / społeczne / ekonomiczne ma prawo do opublikowania dwóch artykułów,napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2015 roku. Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.04.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Poznaniu

8.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Gdańsku

14.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Poznaniu

28.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Gdańsku

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

 

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów). 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.

  

Forma wystapienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

  

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

  

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w hotelach w których organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

  

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz certyfikat informujący o rodzaju wystąpienia (referat lub poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Poznania / Gdańska