• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie.


Miejsca konferencji:

400

Kraków 18.04.2015

 

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne

 

Rekrutacja: 19.01.2015 - 18.02.2015

  

 

Motyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej młodych naukowców


POSTER (plakat lub roll-up) - prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej (szczegóły)

REFERAT - prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej (szczegóły)

FILM - prezentacja krótkiego filmu z badań naukowych (szczegóły)

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

 

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

 

3 publikacje

 

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień

Termin nadesłania: 6.03.2015

 

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 


 


 

Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów  - ISBN

- publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 


 


 

Terminy:

19.01.2015 - 18.02.2015 zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji
– Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

23.02.2015 przesłanie II komunikatu

6.03.2015 po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.03.2015 termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25.03.2015  termin nadesłania filmu z badań naukowych (nieobowiązkowe)

31.03.2015 termin nadesłania prezentacji Power Point

31.03.2015 termin nadesłania JPG posteru

14.04.2015 przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

21.04.2015 przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami i formularzami recenzji do wypełnienia

15.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1

5.06.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany

  

3 publikacje


Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 6.03.2015 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: Dokonania naukowe doktorantów III

ISBN: 978-83-63058-49-4

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub wystąpienia). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji. Wytyczne znajdują się w zakładce: Do pobrania

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6.03.2015 - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

 

2. DWA artykuły pokonferencyjne

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW cz.4

ISBN: 978-83-63058-51-7

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze / inżynieryjne / humanistyczne / społeczne / ekonomiczne ma prawo do opublikowania dwóch artykułów, napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2015 roku. Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

 

Artykuły należy nadesłać po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


15.05.2015* - termin nadesłania artykułu numer 1

5.06.2015* - termin nadesłania artykułu numer 2

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

 

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).
 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lata po obronie.

 

Forma wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Za dodatkową opłatą można wybrać drugą formę wystąpienia (patrz koszty - 2 opcja).

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu Aspel*** w którym organizowana jest konferencja. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Krakowa i okolic.

 

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2. Certyfikat potwierdzający zaprezentowania własnego filmu z badań naukowych - otrzymają doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD

3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster