• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

Konferencja

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych / Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego / Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie / Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych

 

 

 

Daty i miejsce konferencji

5.12.2015Kraków 1,2,3

12.12.2015 Poznań 1,2

9.01.2016Wrocław 1,2

16.01.2016 – Warszawa 1,2,3

 

1 - Nowe trendy w naukach przyrodniczych

2 - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

3 - Nowe trendy w naukach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych

 

Konferencje odbędą się w wybranych Hotelach i Centrach Szkoleniowych

 

Aspel Safirg g gCentrum Szkoleniowe


 

Forma wystąpienia do wyboru: referat / poster

3 publikacje + dodatkowe możliwości

 


 


Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki

oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.


Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez młodych naukowców z zakresu:

nauk przyrodniczych: nauki o ziemi i człowieku, biologia, chemia, medycyna, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, fizyka, astronomia, itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, procesowa, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników badań jak i samego opisu zagadnienia.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

 

3 publikacje + dodatkowe możliwości

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru)

Termin nadesłania: 6.11.2015


Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 

Dodatkowa możliwość Oprócz trzech wspominanych wyżej publikacji, wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez Wydawcę. 

Cele:


Udział w konferencji daje możliwość:

integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów - ISBN

-propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)

-pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu

-propagowania innowacyjnego projektu Docieramy z badaniami naukowymi do firm

-publikacje w formie elektronicznej w przyszłości trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych.

  

Terminy:


Rekrutacja BRAK MIEJSC

– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia analizujemy na bieżąco. Nie przewidujemy dodatkowych terminów konferencji. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

27.10.2015 – przesłanie II komunikatu

06.11.2015 – (dla konferencji w Krakowie i Poznaniu) po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

06.11.2015 – (dla konferencji w Krakowie i Poznaniu) termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub/i posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.11.2015 – (dla konferencji we Wrocławiu i w Warszawie) po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.11.2015 (dla konferencji we Wrocławiu i w Warszawie) termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub/i posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji.

12.01.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji w Krakowie i Poznaniu

26.01.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji w Krakowie i Poznaniu

9.02.2016* -  termin nadesłania artykułu numer 1 dla uczestników konferencji we Wrocławiu i w Warszawie

23.02.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2 dla uczestników konferencji we Wrocławiu i w Warszawie

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.

  

Publikacje:


3 publikacje + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 6.11.2015 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne (o których mowa jest w punkcie 2 poniżej) danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób).

 

1. Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI - streszczenia wystąpień cz.5 (dotyczy: Kraków i Poznań) i cz.6 (dotyczy: Wrocław i Warszawa)

Odpowiednio: (Kraków i Poznań) ISBN: 978-83-63058-55-5 i (Wrocław i Warszawa) ISBN: 978-83-63058-56-2

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

Streszczenie należy nadesłać do 6.11.2015 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. DWA artykuły pokonferencyjne (artykuł numer 1 i 2)

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW cz.5 (dotyczy: Kraków i Poznań) i cz.6 (dotyczy: Wrocław i Warszawa)

Odpowiednio: (Kraków i Poznań) ISBN: 978-83-63058-57-9 i (Wrocław i Warszawa) ISBN: 978-83-63058-58-6

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze / inżynieryjne / humanistyczne / społeczne / ekonomiczne ma prawo do opublikowania dwóch artykułów, napisanych na wybrane przez siebie tematy, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w czerwcu 2016 roku. Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać po konferencji na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły nadsyłamy zgodnie z terminarzem

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

 

Dodatkowa możliwość Oprócz trzech wspominanych wyżej publikacji, wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez wydawcę.

 

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).

  

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych.

 

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub/i poster. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość:

- zaprezentowania dodatkowego posteru (dotyczy - Kraków, Poznań, Wrocław)

- zaprezentowania dodatkowego referatu (dotyczy - Warszawa)

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

 

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz certyfikat informujący o rodzaju wystąpienia (referat lub/i poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Krakowa, Poznania, Wrocławia, Warszawy