• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Konferencja nt.:

NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI

Spojrzenie Młodych Naukowców

 

nwdpn

 

Miejsca konferencji:

3.04.2016 - Gdańsk / 16.04.2016  Wrocław  /  17.04.2016 - Poznań

Galion Jester Safir


Nauki przyrodnicze (Gdańsk, Wrocław i Poznań)
Nauki inżynieryjne (Gdańsk i Poznań)
Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne (Wrocław, Gdańsk) 


Motyw Przewodni:

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie nowe wyzwania stoją przed młodymi naukowcami ?

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, 

weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku, itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, 

chemiczna, mechaniki, transportu, itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia, itp.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

  

Cele konferencji:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań jakie stawia „Świat Nauki”

- wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami 

w trakcie realizacji pracy naukowej

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia 

na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej)

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej)

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (nawet kilku streszczeń na 1 konferencji) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów pokonferencyjnych (bez względu na ilość wystąpień)  - ISBN

- PUBLIKACJI artykułów dodatkowych poza konferencyjnych (opcja dodatkowa na zamówienie wydawcy)

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl

Publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowychTerminy:

20.01.2016 - 17.02.2016 (Brak wolnych miejsc) – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” 

wg. wytycznych na niej określonych.

Najpóźniej 19.02.2016 – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany 

o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych 

od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. 

Na karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon,

czy też fakturę.

23.02.2016 – przesłanie II komunikatu

4.03.2016 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). 

Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.03.2016 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych.

Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14 dni przed konferencją – termin nadesłania prezentacji Power Point

14 dni przed konferencją – termin nadesłania JPG posteru

5 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami 

i formularzami recenzji do wypełnienia

24.05.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1

14.06.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowanyPublikacje:

3 publikacje a nawet WIĘCEJ !!!

1,2 lub 3 streszczenia w zależności od wybranej opcji + 2 artykuły pokonferencyjne + możliwość dodatkowej publikacji

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia swojego wystąpienia - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji dwóch artykułów pokonferencyjnych bez względu na ilość wystąpień - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 4.03.2016 jest obowiązkowe.

Artykuły pokonferencyjne (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, 

jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych 

oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

Materiały konferencyjne ISBN:

Możliwość publikacji streszczeń własnych wystąpień. (1 wystąpienie = 1 streszczenie)

Tytuł: NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI  Spojrzenie Młodych Naukowców

ISBN: 978-83-63058-60-9

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu lub wystąpienia). 

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. 

Materiały zostaną przekazane uczestnikom 
w dniu konferencji.

Streszczenie należy nadesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.03.2016 - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru)

Dwa artykuły pokonferencyjne:

(Niezależnie od ilości wystąpień)

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW cz.8

ISBN: 978-83-63058-62-3

Uczestnik konferencji reprezentujący nauki przyrodnicze / inżynieryjne / humanistyczne / społeczne / ekonomiczne 

ma prawo do opublikowania dwóch artykułów, napisanych na wybrane przez siebie tematy, 

w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2016 roku. 

Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy 

w formie dokładnych wymogów e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.05.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1

14.06.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Możliwość dodatkowej publikacji

Wielu Uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowej publikacji (oprócz wyżej wspominanych).

Listę tytułów wydawniczych przedstawimy w dniu konferencji. Zasady i koszty dodatkowej publikacji określi Wydawca.

  

Wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia 

tj. referat lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana 

jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Formy wystąpienia:

1 wystąpienie (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru:

- referat

- poster

2 wystąpienia (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru:

- 2 referaty

- referat i poster

- 2 postery

3 wystąpienia (w ramach specjalnej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru:

- 2 referaty i 1 poster

- 1 referat i dwa postery

- 3 postery

Poster (do wyboru):

plakat – FORMAT A1 -  DOKŁADNE WYMIARY! 594 mm (szerokość) na 841 mm (wysokość)

Prosimy o drukowanie plakatów na jak najcieńszym papierze 80g do 180g (nie na płótnie).

roll-up (grafika zamocowana w aluminiowym stelażu) – maksymalne wymiary powierzchni zadrukowanej: 1000 mm szerokość, 2000 mm wysokość. (kliknij)

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (powyżej).

Wersję JPG (max 10 MB) przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poster wydrukowany dostarczamy w dniu konferencji (w trakcie rejestracji).

Referat :

* z rozszerzeniem ppt lub pptx

* maksymalnie 10 slajdów

* referat: 10 minut - czas na wygłoszenie + 2 minuty na pytania uczestników

(czas nie może być przekroczony i będzie ściśle przestrzegany)

- przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Dodatkowe informacje:

 

Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, 

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie, 

Studenci magistranci oraz Członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia 

tj. referat lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana 

jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Formy wystąpienia:

1 wystąpienie (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru: referat lub poster

2 wystąpienia (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru: 2 referaty / lub referat i poster / lub 2 postery

3 wystąpienia (w ramach specjalnej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru: 2 referaty i 1 poster / lub 1 referat i dwa postery / lub 3 postery

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu  w którym organizowane są konferencje. 

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania 
na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

Uwaga:

Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 

jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Szczegóły na naszej stronie internetowej: 

www.doktorant.com.pl

Komitet naukowy

 Międzyuczelniany komitet naukowy: młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora!

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miast w których odbywa się konferencja.

 
 

n