• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

nbich

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci 

przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci 

oraz Członkowie Kół Naukowych.


Konferencja nt.:


NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE


Spojrzenie Młodych Naukowców

 

Miejsce konferencji:

22.10.2016 Kraków


Motyw Przewodni:


Próba odpowiedzi na pytanie:

Spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii i chemii


Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych

przez Młodych Naukowców dotyczących biologii i chemii:

- biologia komórkowa / mikrobiologia / wirusologia / metody badań biochemicznych

/ mykologia / biofizyka / genetyka i dziedziczenie / biologia   reprodukcyjna

/ biologia rozwojowa / roślinoznawstwo / botanika / zoologia, ornitologia,

entomologia, biologia behawioralna / biologia morska, biologia słodkowodna,

limnologia / ekologia / zachowanie bioróżnorodności / biologia ewolucyjna

- biotechnologia

- biochemia i biologia molekularna;

- chemia organiczna i nieorganiczna / chemia jądrowa / chemia fizyczna,

nauka o polimerach, elektrochemia / chemia koloidalna / chemia analityczna;

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników badań jak
i samego opisu zagadnienia.


Ponadto w trakcie konferencji uczestnicy zwrócą również uwagę na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.


1 konferencja – nawet kilka publikacji

Materiały konferencyjne ISBN - każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczenia

własnego wystąpienia

Materiały  pokonferencyjne ISBN - każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu,

napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji.

Monografia - szansa na napisanie własnego rozdziału w monografii

Czasopisma - wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego

artykułu w wydawnictwie z nami współpracującym. Warunki publikowania i koszty ustala wydawca.


Cele konferencji:


Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji na tematy związane z biologią i chemią

- wymiany spostrzeżeń młodych naukowców na temat rozwoju
nauk biologicznych i chemicznych

- wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami

w trakcie realizacji pracy naukowej

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej

i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych

oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej)

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej)

- opublikowania streszczenia wystąpienia - ISBN

- opublikowania  artykułu pokonferencyjnrgo – ISBN

- opublikowania rozdziału monografii po spełnieniu określonych warunków

określonych przez wydawcę

- opublikowania artykułu dodatkowego (dla wybranych uczestników)

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl

Artykuły pokonferencyjne w formie elektronicznej trafią
do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

Terminy:


23.05.2016 - 24.06.2016 - BRAK MIEJSC zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej

wg. wytycznych na niej określonych.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej.

Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia – przesłanie II komunikatu

W ciągu 10 dni (szczegóły określa wiadomość kwalifikacyjna, będąca odpowiedzią na przesłane zgłoszenie)

– termin wpłaty opłaty konferencyjnej – Na karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć,

czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

24.06.2016 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu i/lub posteru).

Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać do  24.06.2016,

w treści e-maila, na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.07.2016 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu i/lub posteru) wg. wytycznych.

Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.10.2016 – termin nadesłania prezentacji Power Point przygotowanego wg. wytycznych

10.10.2016 – termin nadesłania JPG posteru przygotowanego wg. wytycznych

17.10.2016 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

22.10.2016 – konferencja w Krakowie

25.10.2016 – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami

i formularzami recenzji do wypełnienia

18.11.2016* - termin nadesłania artykułu na temat zaprezentowany w trakcie konferencji

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany


Publikacje:

 

1 konferencja – nawet kilka publikacji

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczenia swojego wystąpienia - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji artykułu

napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 15.07.2016 jest obowiązkowe.

Artykuł pokonferencyjny (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji,

zostanie opublikowany, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu

nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. 

Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

Materiały konferencyjne ISBN:

Możliwość opublikowania streszczeń własnych wystąpień

Tytuł: - Spojrzenie młodych naukowców na rozwój nauk biologicznych i chemicznych. 

Streszczenia Wystąpień

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu i/lub posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

15.07.2016 - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu i/lub posteru)

Artykuł pokonferencyjny:

Tytuł: Spojrzenie młodych naukowców na rozwój nauk biologicznych i chemicznych. 

Materiały pokonferencyjne 

Uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu, 

napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji.

Nadesłany terminowo artykuł planujemy wydać w pierwszym kwartale 2017 roku.

Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej.

Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów

e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuł należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.11.2016* - termin nadesłania artykułu pokonferencyjnego

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Uwaga: przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Monografia 

Po konferencji planujemy również wydanie co najmniej

po jednej monografii dotyczącej chemii, biologii i biotechnologii.  

Uczestników niniejszej konferencji zaprosimy do napisania rozdziału na temat wskazany

przez redaktora.

Warunki zostaną podane po konferencji. Planowany termin wydania to 2017 rok.

Wydanie monografii planujemy w ramach naszego nowego projektu,

który rozpoczynamy pod koniec 2016 roku.

Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej doktorant.com.pl 

Czasopisma

Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu w wydawnictwie z nami współpracującym. Warunki publikowania i koszty ustala wydawca.


Wystąpienia:

 

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia

tj. referat lub poster wg. poniższych wytycznych.

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc

w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Formy wystąpienia:

1 wystąpienie (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru:

- referat

- poster

2 wystąpienia (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru:

- 2 referaty

- referat i poster

- 2 postery

3 wystąpienia (w ramach specjalnej opłaty konferencyjnej):

Do wyboru:

- 2 referaty i 1 poster

- 1 referat i dwa postery

- 3 postery

Poster (do wyboru):

plakat – FORMAT A1 -  DOKŁADNE WYMIARY! 594 mm (szerokość) na 841 mm (wysokość)

Prosimy o drukowanie plakatów na jak najcieńszym papierze 80g do 180g (nie na płótnie).

roll-up (grafika zamocowana w aluminiowym stelażu)

– maksymalne wymiary powierzchni zadrukowanej: 1000 mm 
szerokość, 2000 mm wysokość. (kliknij)

Na posterze prosimy umieścić logo doktorant.com.pl – do pobrania (powyżej).

Wersję JPG (max 10 MB) przesyłamy w terminie podanym

w II komunikacie  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat :

* z rozszerzeniem ppt lub pptx

* maksymalnie 10 slajdów

* referat: 10 minut - czas na wygłoszenie + 2 minuty na pytania uczestników

(czas nie może być przekroczony i będzie ściśle przestrzegany)

- przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dodatkowe informacje:

 

Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, doktorzy, maksymalnie 5 lat po obronie,

Studenci magistranci oraz członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia

tj. referat i/lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana

jest ograniczona liczba miejsc. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu  w którym organizowane są konferencje.

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej,

a my prześlemy dalsze informacje.

Uwaga:

Wyżnym celem publikacji pt. Spojrzenie młodych naukowców na rozwój nauk biologicznych

i chemiczncyh jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. 

Szczegóły na naszej stronie internetowej: www.doktorant.com.pl

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć:

Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Krakowa.


zapraszamy

 

sala

....................................................................................