• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

kliknij_pobierz


REKRUTACJA   TERMIN PRZEDŁUŻONY


plakat_c19_2022


ZAPRASZAMY

 Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.


 PROSTE ZASADY


 NAWET TRZY WYSTAPIENIA = niska opłata konferencyjna


- Młody naukowiec w dobie pandemii - 

- Przedstaw referat lub poster o tematyce bezpośrednio lub pośrednio związanej z pandemią Covid-19 -

 Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne / Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


 Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora (szczegóły)


>>>>>>>>>>>>Zgłoszenie<<<<<<<<<<<kliknij_pobierz

>>>>>>>>>>>>Zgłoszenie<<<<<<<<<<<


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne=informacje
do_pobrania materialy miejsce galeria miejsce_konferencji

smn_baner_1