• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
zgloszenie2024 REKRUTACJA  
DO 20.06.2024

2024_plakat_C-19


ZAPRASZAMY

 Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 10 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.


 PROSTE ZASADY


 NAWET CZTERY WYSTAPIENIA = niska opłata konferencyjna


- Młody naukowiec po zakończeniu pandemii - 

- Przedstaw referat lub poster o tematyce bezpośrednio lub pośrednio związanej z Covid-19 -

 Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne / Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


 Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora (szczegóły)


zgloszenie2024


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne=informacje
do_pobrania materialy miejsce galeria miejsce_konferencji

2024_baner1