• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

baner859500303

Konferencja Młodych Naukowców nt.:

NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI 

5-7.09.2020 

5.09.2020 Gdańsk Hotel Galion***

5-7.09.2020 za pośrednictwem Internetu

(tryb uczestnictwa – mieszany)

Nauki przyrodnicze i inżynieryjne

Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne

 

Motyw Przewodni:

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie nowe wyzwania stoją przed młodymi naukowcami ?

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku, itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu, itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia, itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

Cele konferencji:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki,

- wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań jakie stawia „Świat Nauki”,

wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej,

- prezentacji codziennej pracy naukowej,

- prezentacji pracy laboratoryjnej,

- prezentacji pracy w terenie,

- prezentacji metod badawczych,

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców,

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami,

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych,

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu,

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramyz badaniami naukowymi do firm,

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk,

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej),

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej),

- opublikowanie streszczeń wystąpień (referatu, posteru) – ISBN,

- opublikowanie nawet kilku artykułów – ISBN,

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl,

Materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych.

Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci oraz Członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Formy wystąpienia:

2 wystąpienia (w ramach opcji numer 1):

Do wyboru:

- referat  i poster

- 2 postery

3 wystąpienia (w ramach opcji numer 2):

Do wyboru:

- 2 referat y i 1 poster

- 1 referat i dwa postery

- 3 referaty

- 3 postery

Terminy:

Rekrutacja - do 30.06.2020

– zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

Kwalifikacja  Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową najpóźniej do 2.07.2020

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

3.07.2020 – przesłanie przez organizatora II komunikatu

14.07.2020 po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu, posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14.07.2020 termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.08.2020 termin nadesłania prezentacji Power Point (szczegóły prześlemy w II komunikacie)

24.08.2020 - termin nadesłania JPG posteru (szczegóły prześlemy w II komunikacie)

31.08.2020 przesłanie przez organizatora III komunikatu z ostatnimi szczegółami

8.09.2020 przesłanie przez organizatora IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji.

16.11.2020*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.

 

AKTUALIZACJA: 5-7.09.2020r. - konferencja za pośrednictwem Internetu (dla wszystkich Uczestników),

7.09.2020r. do g.23:59 - przesłanie wypełnionej „karty pytań” z zadanymi pytaniami – (Uczestnik),

8.09.2020r. do g.23:59 - przesłanie „karty pytań” z wszystkimi pytaniami Uczestników (organizator),

9.09.2020r. do g.23:59 - przesłanie „karty pytań” z udzielonymi odpowiedziami (Uczestnik),

10.09.2020r. nadanie listów z Materiałami Konferencyjnymi, faktura, paragonem itp. do Uczestników, którzy wzięli udział w konferencji wyłącznie za pośrednictwem Internetu,

11.09.2020r. - przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami, wymogami redakcyjnymi, formularzami, itp…

16.11.2020r. - nadesłanie pełnego tekstu artykułu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem 

 

Dodatkowe informacje:

W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie Uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

Artykuły:

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 14.07.2020 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

1 Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI  Edycja VII - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 14.07.2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2 Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w czerwcu 2021 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.11.2020*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych 

Recenzje autor dostarcza w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Artykuły pokonferencyjne danego Uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli Uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie Uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

3 Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu w którym organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania
na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Gdańska.

Wyżnym celem wydania Materiałów Pokonferencyjnych pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Szczegóły na naszej stronie internetowej: www.doktorant.com.pl

Sytuacja epidemiczna:

W przypadku wystąpienia różnych zdarzeń tj. np. Stan Zagrożenia Epidemicznego organizator konferencji zastrzega możliwość dokonywania zmian. W szczególności organizator ma prawo zmienić sposób organizacji stacjonarnej konferencji w Gdańsku na konferencję za pośrednictwem internetu wraz z możliwością zmiany terminu konferencji. Uczestnik będzie na bieżąco informowany. Ostateczną decyzję organizator będzie starał się podjąć na 7 dni przed konferencją. W sytuacjach nagłych i nieprzywidzianych, możliwe jest przeniesienie konferencji do internetu nawet 24h przed 5.09.2020. Wysokość opłaty konferencyjnej nie podlega zmianom. Nawet w sytuacji bardzo trudnej organizator nie przewiduje odwołania konferencji a jedynie wprowadzenie koniecznych i optymalnych zmian.