• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Projekt: doktorant.com.pl


 

Strona internetowa www.doktorant.com.pl przeznaczona jest dla Młodych Naukowców.

Skierowana jest głównie do doktorantów, ale nie tylko...

Naszą stronę kierujemy również do studentów II stopnia, którzy zamierzają rozpocząć studia doktoranckie,
a także dla absolwentów studiów doktoranckich, doktorów z krótkim stażem naukowym.

Naszym celem jest zachęcanie młodych naukowców do wytężonej pracy !!! -

(Nie tylko naukowej, ale także zawodowej).

Tylko wysiłek włożony w naukę, jak i nabieranie doświadczenia na różnego rodzaju płaszczyznach,

tj.: angażowanie się w pracę zawodową i społeczną, korzystanie z różnego rodzaju kursów i konferencji,

gwarantuje Młodym Naukowcom sukces po ukończeniu doktoratu.


 

Projekt ,,doktorant.com.pl'' ma również na celu wywołanie dyskusji, na temat możliwości

osiągnięcia sukcesu przez młodych naukowców.

Dyskusja ta jest bardzo potrzebna, aby wskazać młodym naukowcom,

jakie istnieją ścieżki dalszej kariery.

Spotkania doktorantów, to także wymiana doświadczeń,

a tym samym również analiza możliwości przeniesienia

badań naukowych do sfery praktycznej, przemysłu i biznesu.


 

W trakcie organizowanych naszych spotkań i konferencji DOKTORANCI

mogą wymieniać się doświadczeniami z pracy naukowej, jak i zawodowej.