• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Strony internetowe organizacji doktoranckich:

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Samorząd Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Opolskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Radomskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławski

Samorząd Doktorantów Politechniki Śląskiej

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Samorząd Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Samorząd Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Parlament Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Samorząd Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej

Samorząd Doktorantów Akademii Leona Koźmińskiego

Samorząd Doktorantów Instytutu Biochemii i Biofizyki

Samorząd Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

Samorząd Doktorantów Instytutu Historii PAN

Samorząd Doktorantów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Samorząd Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN

Samorząd Doktorantów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

Rada Samorządu Doktorantów PAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich