• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

10edycja

 Temat OGÓLNOPOLSKIEJ Konferencji Młodych Naukowców:

 NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI

Edycja X  - Konferencja HYBRYDOWA

4 i 11.12.2021 zdalnie za pośrednictwem Internetu 

W związku ze znacznie pogorszająca się sytuacją epidemiologiczną w naszym Kraju konferencja zostaje całkowite przeniesiona do Internetu. 


Nauki przyrodnicze i inżynieryjne

Nauki humanistyczne, ekonomiczne i społeczne


Motyw Przewodni:

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie nowe wyzwania stoją przed młodymi naukowcami ?

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku, itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu, itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia, itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia, itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

Nawet kilka artykułów + dodatkowe możliwości

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru)

Termin nadesłania: 9.11.2021

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania artykułów pokonferencyjnych

Termin nadesłania: 28.01.2022

Dodatkowa możliwość – wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez Wydawcę.


 Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki,

- wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań jakie stawia „Świat Nauki”,

wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej,

- prezentacji codziennej pracy naukowej,

- prezentacji pracy laboratoryjnej,

- prezentacji pracy w terenie,

- prezentacji metod badawczych,

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców,

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami,

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych,

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu,

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk,

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej),

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej),

- opublikowanie streszczeń wystąpień (referatu, posteru) - ISBN,

- opublikowanie nawet kilku artykułów  - ISBN,

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl.


 Terminy:

Rekrutacja (BRAK MIEJSC) – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

24h  każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

Opłata konferencyjna  termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

24h – przesłanie przez organizatora komunikatu nr 2

9.11.2021 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu, posteru). Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.11.2021  termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23.11.2021   termin nadesłania prezentacji Power Point – pptx lub ppt(szczegóły w komunikacie nr 2)

23.11.2021 – termin nadesłania prezentacji Video - MPEG-4 lub MOV (szczegóły w komunikacie nr 2)

23.11.2021   termin nadesłania JPG posteru (szczegóły w komunikacie nr 2)

30.11.2021 przesłanie przez organizatora komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami

4 i 11.12.2021  konferencja zdalna za pośrednictwem Internetu (prezentacja wszystkich referatów i posterów)

16.12.2021  przesłanie przez organizatora komunikatu nr 4 - podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji

28.01.2022* - termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany.


 Artykuły:

 

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 9.11.2021 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI  Edycja X - streszczenia wystąpień(kolejna część) ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 9.11.2021 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w 2022 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr 4.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28.01.2022*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych 

 

Recenzje Uczestnik dostarcza w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Artykuły pokonferencyjne danego Uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.


 

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie Uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.


Forma/tryb uczestnictwa:

Udział w konferencji:  (za pśrednictwem Internetu.)

W związku ze znacznie pogorszająca się sytuacją epidemiologiczną w naszym Kraju konferencja zostaje całkowite przeniesiona do Internetu. 


W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie,

- Studenci interesujący się nauką,

- Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia:

Możliwość zgłoszenia 2 wystąpień w dowolnej kombinacji.

Do wyboru:

- 1 lub 2 referaty

- 1 lub 2 postery

- 1 referat i 1 poster

….oraz z okazji naszego 10-lecia….

- 1 dodatkowe wystąpienie dla Uczestników poprzednich naszych konferencji (1 referat i 1 poster)

dla pozostałych Uczestników możliwość skorzystania z dodatkowych opcji.


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.


Noclegi:

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

Uczestnik po otrzymaniu informacji, dokonuje samodzielnie rezerwacji w Hotelu.

W związku ze znacznie pogorszająca się sytuacją epidemiologiczną w naszym Kraju konferencja zostaje całkowite przeniesiona do Internetu. 


WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miejscowości w której organizowana jest konferencja.


Sytuacja epidemiczna:

W przypadku wystąpienia różnych zdarzeń tj. np. Stan Zagrożenia Epidemicznego organizator konferencji zastrzega możliwość dokonywania zmian. W szczególności organizator ma prawo zmienić sposób organizacji części stacjonarnej konferencji w Gdańsku na konferencję  całkowicie za pośrednictwem Internetu wraz z możliwością zmiany terminu konferencji. Uczestnik będzie na bieżąco informowany. Ostateczną decyzję organizator będzie starał się podjąć na 7 dni przed konferencją. W sytuacjach nagłych i nieprzywidzianych, możliwe jest przeniesienie części stacjonarnej konferencji do Internetu nawet 24h przed terminem części stacjonarnej konferencji. Wysokość opłaty konferencyjnej nie podlega zmianom. Nawet w sytuacji bardzo trudnej organizator nie przewiduje odwołania konferencji a jedynie wprowadzenie koniecznych i optymalnych zmian. Osoby zaszczepione będą proszone o przedstawienie odpowiedniego Certyfikatu, co ułatwi organizatorom ustalenie ilości miejsc jakie mogą być dostępne dla Uczestników w poszczególnych salach konferencyjnych.