• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Karta zgloszeniowa - forma uproszczona

(nie wymaga dodatkowych załączników)


Poniższą treść należy w całości przekopiować do nowej wiadomości e-mail, uzupełnić (miejsca wykropkowane) i przesłać jako zgłoszenie na nasz adres: 

konferencja@doktorant.com.plKopiować od tego miejsca:

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA           

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

nt.: ZAGADNIENIA I PROBLEMY BADAWCZE - WYZWANIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - Edycja II

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONFERENCJI: …………………………………………

(Przed imieniem i nazwiskiem proszę podać stopień/tytuł zawodowy lub naukowy)

 

NAZWA  INSTYTUCJI: …………………………………………

(Uczelnia, Instytut, Wydział, Katedra)

 

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA KONFERENCJI: …………………………………………

NUMER TELEFONU UCZESTNIKA KONFERENCJI: …………………………………………

 

DOWÓD PŁATNOŚCI:

- na firmę, instytucję (np. Uczelnię) lub osobę prywatną

Proszę podać niezbędne dane adresowe tj. 

NAZWA INSTYTUCJI, ADRES I NIP:

(W przypadku faktury na osobę prywatną podajemy adres prywatny bez NIP)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU.

 

WYBIERAM UDZIAŁ W SESJI (proszę wskazać właściwą nazwę sesji):

Nauki biologiczne / Nauki chemiczne / Zielona chemia / Nauki medyczne / Ochrona zdrowia / Nauki o Żywności i Żywieniu / Nauki przyrodnicze /
Ochrona i kształtowanie Środowiska / Zwierzęta / Rolnictwo / Transport / Turystyka / Architektura / Materiały / Informatyka /
Nowe technologie inżynierskie / Nauki społeczne / Filozofia i psychologia / Humanistyka / Sztuka / Pedagogika /
Marketing / Zarządzanie / Sport / Inne

 

ROBOCZY TEMAT WYSTĄPIENIA (REFERATU):
Istnieje możliwość modyfikacji tematu wystąpienia (referatu), ale nie później niż do 23.04.2024.

 

…………………………………………........................................................................................

 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ w terminie do 23.04.2024 dostarczyć na adres e-mail: konferencjaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. streszczenie mojego wystąpienia, którego temat został podany powyżej (plik doc lub docx).-----

W przypadku wystąpienia różnych zdarzeń losowych tj. np. problemy techniczne lub inne,  Stan Zagrożenia Epidemicznego itp., organizator konferencji ma prawo zmienić termin organizacji poszczególnych sesji konferencyjnych lub całej konferencji, czego jestem świadomy/a i na co wyrażam zgodę. Będę na bieżąco informowany/a przez organizatora konferencji (drogą e-mail).  Nawet w sytuacji bardzo trudnej organizator nie przewiduje odwołania konferencji a jedynie wprowadzenie koniecznych i optymalnych zmian. -------

Dane osobowe podane w niniejszej karcie zgłoszeniowej mogą być wykorzystane do celów rekrutacyjnych, organizacyjnych (np. umieszczane na certyfikatach, listach uczestników, dyplomach, harmonogramach, materiałach konferencyjnych) oraz kontaktu z uczestnikiem w sprawach dotyczących niniejszej konferencji jak i przyszłych konferencji na co wyrażam zgodę. W sprawie poprawy niniejszych danych, prosimy o kontakt z organizatorem: CreativeTime, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ----

 

Potwierdzam prawidłowość powyższych informacji

Należy wpisać Imię i Nazwisko osoby przesyłającej zgłoszenie

 

………………………………………….............................

 

W tym miejscu (kropki) zakończyć kopiowanie


 

ZASADY NADESŁANIA ZGŁOSZENIA w formie uproszczonej:

Kartę zgłoszeniową w treści e-mail prosimy przesłaćna adres: konferencja@doktorant.com.pl w terminie do 22.03.2024.