• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

WPŁYW MŁODYCH NAUKOWCÓW

NA OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ NAUKI

III EDYCJA


(9 terminów - 4 miasta - udział 585 uczestników!!!)


24.11.2012 - Łódź - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

25.11.2012 - Wrocław - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych - DODATKOWY TERMIN
01.12.2012 - Wrocław - Nowe trendy w naukach przyrodniczych

02.12.2012 - Wrocław - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych
08.12.2012 - Poznań - Nowe trendy w naukach przyrodniczych
09.12.2012 - Poznań - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych
15.12.2012 - Kraków - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych
16.12.2012 - Kraków - Nowe trendy w naukach przyrodniczych

12.01.2013 - Poznań - Nowe trendy w naukach przyrodniczych - DODATKOWY TERMIN

 

 

Możliwość nadesłania i opublikowania 2 artykułów !!!

(w materiałach konferencyjnych i monografii)

Termin nadesłania: odpowiednio 25.01.2013r. i 25.02.2013r.

 

Motyw Przewodni:

Określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk humanistycznych i społeczno-ekonomicznych (9.12.2012, 15.12.2012): filologia, socjologia, psychologia, pedagogika,
zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk przyrodniczych (1.12.2012, 8.12.2012, 16.12.2012, 12.01.2013): rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- nauk inżynieryjnych (24.11.2012, 25.11.2012, 2.12.2012): inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

 

Napisanie wspólnych Monografii – każdy uczestnik pisze swój rozdział

Termin nadesłania rozdziału Monografii: 25.02.2013r.

Wydanie Materiałów Konferencyjnych – każdy uczestnik pisze artykuł naukowy

Termin nadesłania artykułu: 25.01.2013r.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

 

Cele:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- zaprezentowanie ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowaniu posteru

- PUBLIKACJA artykułu i rozdziału monografii

- pozostawienia adresu e-mail w treści artykułu - publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

 

Terminy:

25.09.2012r. - 20.10.2012r. – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco. Limit miejsc zostanie wyczerpany po zakwalifikowaniu określonej ilości zgłoszeń. Na podstawie doświadczenia z ostatnich konferencji, radzimy nie odkładać zgłoszenia na ostatnie dni rekrutacji.

Kwalifikacja - każdy Uczestnik będzie poinformowany o wynikach kwalifikacji drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – bezwzględnie 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu oraz dla osób przesyłających zgłoszenie w ostatnich dniach rekrutacji.

5.11.2012 – przesłanie II komunikatu

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 10 dni przed konferencją (szczegóły prześlemy w II komunikacie)

3 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi

25.01.2013r. – nadesłanie pełnego tekstu artykułu wraz z akceptacją opiekuna naukowego (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte w Materiałach Konferencyjnych)

25.02.2013r. – nadesłanie pełnego tekstu rozdziału monografii wraz z akceptacją opiekuna naukowego (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte w Monografii)

 

Publikacje z konferencji

2 publikacje


Jak  w poprzednich edycjach konferencji istnieje możliwość:

Napisania rozdziału Monografii – każdy uczestnik pisze swój rozdział

Napisania artykułu do Materiałów Konferencyjnych – każdy uczestnik pisze artykuł naukowy

 

Materiały konferencyjne:

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji artykułu napisanego na podstawie badań własnych lub przeglądowego. Artykuł piszemy według standardowych ram artykułu naukowego. Dokładne wytyczne otrzymają uczestnicy w trakcie konferencji oraz e-mailem tuż po konferencji. Termin przesłania artykułu: należy nadesłać po konferencji do dnia 25 stycznia 2013 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Monografia:

Po konferencji planujemy również wydąć trzy monografie nt.:

1. Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

2. Nowe trendy w naukach przyrodniczych

3. Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

Uczestnik konferencji reprezentujący poszczególną NAUKĘ ma prawo do opublikowania referatu, napisanego na wybrany przez siebie temat, w zakresie wykonywanej pracy doktorskiej lub specjalizacji.

Przesłany materiał zostanie umieszczony w monografii jako jeden autorski rozdział!!!!!!!!!!

Dokładne wytyczne otrzymają uczestnicy w trakcie konferencji oraz e-mailem tuż po konferencji.

Termin przesłania artykułu: do dnia 25 lutego 2013 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymogi:

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 3 lata po obronie.

 

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelach w których organizowane są konferencje.

Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

 

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa,

Poza konferencją możliwość zwiedzania - Łodzi, Wrocławia, Poznania, Krakowa.