• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

 

 

Koszty:

Opcja nr 1: Opłata konferencyjna: 298 zł (brutto)

Opcja nr 2: Opłata konferencyjna: 298 + 149 zł (brutto)

Opcja nr 3: Opłata konferencyjna: 298 + 149 +123 zł (brutto)

 

Opcja nr 1 zawiera: udział w konferencji; 1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

Opcja nr 2 zawiera: udział w konferencji; 2 formy wystąpienia (referat i poster lub 2 postery lub 2 referaty) = 2 tematy; możliwość opublikowania 2 streszczeń wystąpień i 2 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

 

Opcja nr 3 zawiera: udział w konferencji;  3 formy wystąpienia (1 referat i 2 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 3 postery) = 3 tematy; możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN); W dniu konferencji zapewniamy przerwę kawową, uroczysty obiad oraz popołudniowy poczęstunek integracyjny.

Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

 

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci,

- Członkowie kół naukowych.

 

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

(Link)

 

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (KLIKNIJ)

 

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

 

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Poznania, Warszawy, Wrocławia i Krakowa

 

 

***

DO POBRANIA:

Plakat.jpg ****** Karta zgłoszeniowa.doc ****** Komunikat I.pdf

 

 

***

 

Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

 

motyw cele terminy  do pobrania  dodatkowe Galeria miejsce kontakt

 

***

 

b404