• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

motyw


Próba odpowiedzi na pytanie:

 Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii, chemii i w ochronie środowiska?


Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców dotyczących, biologii, chemii i ochrony środowiska:

- biologia komórkowa / mikrobiologia / wirusologia / metody badań biochemicznych / mykologia / biofizyka / genetyka i dziedziczenie / biologia   reprodukcyjna / biologia rozwojowa / roślinoznawstwo / botanika / zoologia, ornitologia, entomologia, biologia behawioralna / biologia morska, biologia słodkowodna, limnologia / ekologia / zachowanie bioróżnorodności / biologia ewolucyjna

 - biotechnologia / biochemia / biologia molekularna

 - czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną biologii

 - chemia organiczna / chemia nieorganiczna / chemia jądrowa / chemia fizyczna / nauka o polimerach / elektrochemia / chemia koloidalna / chemia analityczna / biochemia / synteza chemiczna

 - czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną chemii

 wpływ przemysłu i rolnictwa na środowisko / globalne zagrożenia dla środowiska / przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska /

 - ochrona wody, powietrza i gleby / ochrona zdrowia ludzi i zwierząt / wpływ nowych i starych technologii na środowisko

 niezbędne zmiany prawne, w celu poprawy stanu środowiska,

 - energia odnawialna

 - czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną środowiska.

 - pandemia Covid-19

... oraz inne zagrożenia


Uczestnik konferencji ma możliwość:

- przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją,

- pokazać pomysły i koncepcje,

- opisać problem,

- wykonać prostą prezentację oraz estetyczny poster przyciągający uwagę,

- opublikować streszczenia.


>>>>>>>>>>>>Zgłoszenie<<<<<<<<<<<

karta


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne
do_pobrania materialy miejsce_bchs galeria kontakt_bchs

 


 motyw_baner