• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg


 

W trakcie konferencji planowane są sesje:

(Wskazane poniżej terminy mogą ulec jeszcze modyfikacjom)

 ---  Stan na 20.01.2024 ---


 

Nauki biologiczne, chemiczne, medyczne oraz żywienie  
Nauki biologiczne, cz. 1 5.02.24 - 11.30-13.30
Nauki biologiczne, cz. 2 6.02.24 - 11.30-13.30
Nauki biologiczo-chemiczne 7.02.24 - 9.00-11.00
Nauki chemiczne, cz. 1 6.02.24 - 9.00-11.00
Nauki chemiczne, cz. 2 9.02.24 - 14.00-16.00
Nauki medyczne, cz. 1 20.02.24 - 11.30-13.30
Nauki medyczne, cz. 2 21.02.24 - 9.00-11.00
Nauki medyczne, cz. 3 (medycyna i sport) 21.02.24 - 11.00-13.30
Ochrona zdrowia 22.02.24 - 14.00-17.00
Nauki o Żywności i Żywieniu 22.02.24 - 9.00-12.00
   
Nauki przyrodnicze i inżynieryjne  
Informatyka 1.02.2024 - 11.30-14.00
Nauki przyrodnicze (Przyroda, Rolnictwo, Zwierzęta) 24.02.24 - 14.00-16.00
Materiały inżynierskie 25.02.24 - 9.00-12.00
Transport i Środowisko 27.02.24 - 9.00-11.00
Nowe technologie inżynierskie 27.02.24 - 11.00-13.30
   
Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne  
Nauki społeczne 4.02.24 - 9.00-11.00
Filozofia i psychologia 10.02.24 - 11.30-13.30
Sztuka, Humanistyka, Pedagogika, Architektura 25.02.24 - 16.00-19.00
Marketing, Zarządzanie i Turystyka 28.02.24 - 17.00-20.00