• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg


 

W trakcie konferencji planowane są sesje:

(Wskazane poniżej nazwy sesji i terminy mogą ulec jeszcze modyfikacjom)

 ---  Stan na 7.05.2024 ---


 

Nauki biologiczne, medyczne oraz żywienie
Sesja nr I - Ochrona zdrowia 08.05.2024 - 8:00 - 12:00
Sesja nr II - Medycyna, żywienie i sport, cz. 1 10.05.2024 - 9:00 - 13:00
Sesja nr III - Medycyna, żywienie i sport, cz. 2 11.05.2024 - 12:00 - 16:00
Sesja nr VI - Biologia, cz. 1 18.05.2024 - 9:00-11:00
Sesja nr VII - Biologia, cz. 2 20.05.2024 - 10:00-11:30
   
Nauki chemiczne oraz o materiałach  
Sesja nr VIII - Chemia, kompozyty, materiały, cz. 1 23.05.2024 - 9:00 - 12:00
Sesja nr IX - Chemia, kompozyty, materiały, cz. 2 23.05.2024 - 12:00 - 14:00
 
Nauki przyrodnicze i inżynieryjne
Sesja nr VI - Przyroda, Rolnictwo, Zwierzęta 14.05.2024 - 16:00 - 19:00
Sesja nr V - Nowe technologie inżynierskie oraz transport i informatyka 17.05.2024 - 9:00 - 12:00
Sesja nr XII  
Transport / Innowacje i rozwój w branży kolejowej z perspektywy doktorantów FPS 28.05.2024 - 12:00 - 15:00
   
Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
Sesja nr X - Nauki humanistyczne, społeczne oraz sztuka i architektura 26.05.2024 - 9:00 - 12:30
Sesja nr XI - Nauki ekonomiczne, społeczne i turystyka 26.05.2024 - 12.30 - 14.30
   

 https://doktorant.com.pl/index.php/zipb2024