• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg


 

Wymogi:

 

W konferencji mogą brać udział: Słuchacze Szkół Doktorskich, Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 10 lat po obronie, Studenci interesujący się nauką oraz Członkowie Kół Naukowych.


 

Oplata konferencyjna:

 

69 zł brutto - zawiera: udział w konferencji za pośrednictwem Internetu oraz 1 wystąpienie (referat = 1 temat).


 

Zgłoszenie:

 

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem (za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”) lub przy użyciu internetowego formularza zgłoszeniowego. W karcie zgłoszeniowej/formularzu należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu. Warunkiem otrzymania certyfikatu, jest wygłoszenie referatu oraz terminowe i skuteczne dostarczenie streszczenia do organizatora konferencji. Konferencja posiada Komitet Naukowy. Liczba uczestników ściśle ograniczona. 

Forma wystąpienia:

 

- 1 referat (w trakcie wystapienia można wspomagać sie prezentacją, posterem - i omawiać)

- czas przeznaczony na wystąpienie online: 10 minut plus dyskusja,

- referaty nie mogą być dłuższe niż 10 minut i krótsze niż 5 minut,

- można przygotować PREZENTACJĘ np. w programie PowerPoint (nieobowiązkowo),

- brak wymogów dotyczacych wykonania prezentacji (liczy się inwencja własna autora),

- można przygotować POSTER i omówić online (brak specjalnych wymagń).

- nie przesyłamy plików z prezentacją i posterem do organizatora,

- prezentację lub poster uruchamia autor na własnym komputerze lub urządzeniu mobilnym w trakcie wystąpienia online.


 

Terminy:

 

Rekrutacja   zakończona..... (brak miejsc)

– zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy lub na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

Kwalifikacja  Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową najpóźniej do 23.01.2024.

Opłata konferencyjna termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu.

23.01.2024 – przesłanie przez organizatora komunikatu nr 2.

26.01.2024 po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu wystąpienia (referatu).

30.01.2024 przesłanie przez organizatora komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

01.02.2024 termin nadesłania krótkiego streszczenia na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szczegóły w komunikacie nr 2).

1-29.02.2024  sesje za pośrednictwem Internetu (kliknij).

29.02.2024 przesłanie przez organizatora komunikatu nr 4 podsumowującego wraz ze szczegółami dotyczącymi artykułów.


 

Pliki do pobrania:

 komunikat1  streszczenie  plakat

 

Artykuły:

 

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczania swojego wystąpienia (referatu) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu pokonferencyjnego2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 1.02.2024 jest obowiązkowe.

1 Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: ZAGADNIENIA I PROBLEMY BADAWCZE - Edycja I - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka elektroniczna.

Streszczenie należy nadesłać do 1.02.2024 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2 Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy Uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać w 2024 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane elektronicznie w formacie pdf (plik do pobrania). Wytyczne otrzymają Uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr 4. Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.05.2024*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych 

Recenzje autor dostarcza w tym samym terminie (wytyczne w komunikacie nr 4). Artykuły pokonferencyjne danego Uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli Uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych w określanym czasie będzie można pobrać za pośrednictwem Internetu.