• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 


Motyw Przewodni:

OKREŚLENIE PROBLEMÓW I WYZWAŃ STOJĄCYCH PRZED MŁODYMI NAUKOWCAMI


 

Na konferencji istnieje możliwość przedstawienia wyników lub przeglądowych zagadnień naukowych wchodzących w zakres reprezentowanej specjalizacji i/lub własnych zainteresowań młodych naukowców.

Konferencja jest podzielona na krótkie sesje referatowo-dyskusyjne online (kliknij).

Uczestnik zostanie przydzielony do danej sesji specjalistycznej.


 

Cele konferencji:

Prezentacja zagadnień naukowych i wyników badań w formie referatu.

Wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych - konferencja umożliwia merytoryczną dyskusję.


 

Ponad to Uczestnik konferencji ma możliwość:

Przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją.

Pokazać pomysły i koncepcje.

Opisać problem i pokazać rozwiązanie.

Wykonać prostą prezentację przyciągający uwagę.

Opublikować streszczenie.


 

Ale to nie wszystko:

Zwrócimy uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu. Integrujemy środowisko naukowe, zachęcając do kontaktu między Młodymi Naukowcami oraz do podjęcia współpracy różnych jednostek naukowych. Materiały konferencyjne ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik konferencji otrzyma elektronicznie po konferencji.


 

Komitet naukowy i organizacyjny:

 

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z Młodych Naukowców ze stopniem minimum doktora.

Międzyuczelniany komitet organizacyjny, składa się z Młodych Naukowców reprezentujących wybrane instytucje naukowe z całej Polski.

 

komitet