• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

cel


Trzy główne cele konferencji:

Wskazanie zainteresowań Młodych Naukowców w aspekcie pandemii Covid-19.

Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań z różnych dziedzin w odniesieniu do trwającej pandemii Covid-19 (w formie referatu lub posteru).

Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).


Ale to nie wszystko:

Zwrócimy uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

Integrujemy środowisko naukowe, zachęcając do kontaktu między Młodymi Naukowcami oraz do podjęcia współpracy różnych jednostek naukowych.

Materiały konferencyjne ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik konferencji otrzyma listownie po konferencji.


>>>>>>>>>>>>Zgłoszenie<<<<<<<<<<<kliknij_pobierz


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne=informacje
do_pobrania materialy miejsce galeria miejsce_konferencji

smn_baner_2