• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

wazne


Niska opłata konferencyjna:

 

Opcja podstawowa dla Uczestników czynnych:  

123 zł brutto (lub 100 zł brutto dla Uczestników poprzednich naszych konferencji) - zawiera: udział w konferencji za pośrednictwem Internetu oraz 1 wystąpienie (referat lub poster) = 1 temat;

 

Opcja podstawowa dla Uczestników biernych: 

79 zł brutto - zawiera: udział bierny w konferencji za pośrednictwem Internetu; bez wystąpień (jako słuchacz).

 

Opcje dodatkowe:

Każde dodatkowe wystąpienie (opcja rozszerzona): 

30 zł brutto (za pojedyncze wystąpienie: drugie, trzecie, czwarte). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 wystąpienia. Do każdego z wystąpień należy przygotować krótkie streszczenie.

Uczestnik otrzymuje książkę ze streszczeniami bez dodatkowych opłat e-mailem w formie plików pdf. Certyfikaty również przesyłamy elektronicznie.


W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 10 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet cztery referaty / postery

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (szczegóły)


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego.

W formularzunależy podać niezbędne dane do wystawienia faktury.

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne=informacje
do_pobrania materialy miejsce galeria miejsce_konferencji

 zd464646