• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

wazne


Niska opłata konferencyjna:

Opcja nr 1: 180 zł brutto lub 145 zł brutto (dla Uczestników naszych poprzednich konferencji), zawiera: udział w konferencji; 1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

Opcja nr 2:  220 zł brutto lub 195 zł brutto (dla Uczestników naszych poprzednich konferencji) zawiera: udział w konferencji; 2 formy wystąpienia (1 referat i 1 poster lub 2 referaty lub 2 postery) = 2 tematy; możliwość opublikowania 2 streszczeń wystąpień i 2 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

Opcja nr 3: 240 zł brutto lub 220 zł brutto (dla Uczestników naszych poprzednich konferencji) zawiera: udział w konferencji; 3 formy wystąpienia (3 referaty lub 3 postery lub   referaty i 1 poster lub 1 referat i 2 postery) = 3 tematy; możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN).


W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet trzy referaty

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (szczegóły juz wkrótce)


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników jest ściśle ograniczona.


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy formy wazne=informacje
do_pobrania materialy miejsce galeria miejsce_konferencji

 zd464646